ภาพวาดแห่งความหวัง (5) ผลงาน...น่าชื่นชม


K เพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรมีเยอะแยะมากมาย แต่ K ของเจ้าหน้าที่ และ K ของเกษตรกรที่จะนำมาเป็นตัวอย่างของผลงานที่สำเร็จนั้น...ช่างยากต่อการเขียนและเก็บเป็นทึกไว้

   ความสำเร็จ ของการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาส่งเสริมการเกษตร ที่น่าสนใจ เกิดการขับเคลื่อนและกระจายตัวอยู่ทั่วทุกภูมิภาคทุกจังหวัดนั้น ก็ต้องขอชื่นชม "สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 6 เขต" ที่ได้ร่วมมือกับสำนักงานเกษตรจังหวัด 76 จังหวัด ภายใต้เขตของตนเอง คือ

     1) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท ดูแล KM จังหวัด 9 จังหวัด

     2) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี ดูแล KM จังหวัด 8 จังหวัด

     3) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ดูแล KM จังหวัด 9 จังหวัด

     4) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ดูแล KM จังหวัด 19 จังหวัด

     5) สำนักส่งเสริมและพัมนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา ดูแล KM จังหวัด 14 จังหวัด

     6) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ดูแล KM จังหวัด 17 จังหวัด

  หมายความว่า การดำเนินงานเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่โดยใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการเกษตรได้ใช้วิธีการเชื่อมโยงประสานเครือข่ายความร่วมมือภายใต้กลไกการทำงานของ "ระบบโครงสร้างขององค์กรเป็นหลัก" มีการวางระบบงานสอดคล้องกับระบบส่งเสริมการเกษตรโดยเฉพาะ "ใช้เวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร เป็นเวทีหลักของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรขององค์กรที่มีอยู่ในหน่วยงานย่อยตั้งแต่กอง/สำนัก/เขต/จังหวัด และอำเภอ ให้เข้าถึงเครื่องมือ KM" อาทิเช่น เวทีสัมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดภายในเขตนั้น ๆ หรือ เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอภายในจังหวัดนั้น ๆ

   การจัดการความรู้ที่เกิดการกระจายตัว จึงเป็นผลงานของทีมงาน KM หน่วยงานย่อยที่ร่วมกันผลักดันและปฏิบัติการอยู่ภายในหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีคณะทำงานการบริหารองค์ความรู้ เป็นแค่เพียงผู้ทำหน้าที่สอดส่องดูแล ให้กำลังใจ และคอยติดตามเพื่อชื่นชมผลงานที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ทั่วประเทศก็คือ องค์ความรู้เพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ที่บุคลากรขององค์กรต่างร่วมมือกันค้นหา บันทึก แลกเปลี่ยน สรุปผล และจัดเก็บเข้าสู่คลังความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น Website หน่วยงาน K-Center เอกสารสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร และอื่น ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรไปเผยแพร่และถ่ายทอดให้กับเกษตรกรในรอบปีต่อไปค่ะ.

 

หมายเลขบันทึก: 363503เขียนเมื่อ 3 มิถุนายน 2010 16:18 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 14:29 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี