การนำเสนอบทระบวนการผลิตบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องพลเมืองดีตามวิถีชาวพุทธประชาธิปไตย


ขั้นตอนการผลิตสื่อนวัตกรรม

บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีชาวพุทธประชาธิปไตย 

 

กระบวนการผลิตบทเรียนสำเร็จรูป 

 1. ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะสร้างเป็นนวัตกรรม
 2. เขียนโครงการผลิตสื่อนวัตกรรม บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีชาวพุทธประชาธิปไตย
 3. ศึกษาหาข้อมูลเรื่อง พลเมืองดีตามวิถีชาวพุทธประชาธิปไตย
 4. ศึกษาค้นคว้า และ ขอคำแนะนำจากผู้รู้ ในการทำบทเรียนสำเร็จรูป
 5. วางแผนและกำหนดระยะเวลาในการทำสื่อชิ้นนี้
 6. ดำเนินการจัดทำบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีชาวพุทธประชาธิปไตย
 7. ประเมินคุณภาพของสื่อบทเรียนสำเร็จรูป จากผู้เชี่ยวชาญ

ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิต 

 1. ระยะเวลาในการจัดทำสื่อมีน้อย
 2. เนื้อหาน้อยเกินไปไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 3. การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง( IOC )  และ ค่า E1/E2

การแก้ไขปัญหา 

 1. มีการแบ่งเวลาให้เหมาะสมให้เสร็จทันเวลาที่กำหนดส่ง
 2. ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ทาง Internet
 3. ไปหาผู้เชี่ยวชาญที่รู้การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง( IOC )  และ ค่า E1/E2

การตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ

เรื่อง  พลเมืองดีตามวิถีชาวพุทธประชาธิปไตย

การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  ( IOC )

สูตรการคำนวณ  IOC  =   ER

                                       N

                IOC       คือ ดัชนีความสอดคล้อง

                R           คือ คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ

                ER         คือ ผลรวมคะแนนของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน

                N          คือ จำนวนผู้เชี่ยวชาญ

 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1  =  8

ผู้เชียวชาญคนที่ 2 =   9

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3 =  12

 

ER          =  29

N             =   3

 

IOC=  ER         29     =    9.66

          N           3 

การหาค่าประสิทธิภาพของนักเรียน

 1. นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหา
 2. นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหา

บทสรุป

จากการหาค่าเกณฑ์ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป 

 เรื่องพลเมืองดีตามวิถีชาวพุทธประชาธิปไตย

ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 

 

 

 

 ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี