ไข่ตุ๋น
นางสาว ศิรินทรา มหาไม้

ไข่ตุ๋น


ครูอัตราจ้าง
โรงเรียนวัดป่าสัก
Username
e52741148
สมาชิกเลขที่
111352
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

ประวัติของนางสาวศิรินทรา  มหาไม้

Cao2uxzo1

ชื่อเล่น  เจี๊ยบ   

การศึกษา

ระดับประถมศึกษา : โรงเรียนวัดป่าสัก  ตำบลบ้านธิ  อำเภอบ้านธิ  จังหวัดลำพูน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา  ตำบลบ้านธิ  อำเภอบ้านธิ  จังหวัดลำพูน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา  ตำบลบ้านธิ  อำเภอบ้านธิ  จังหวัดลำพูน  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตสาสตร์
ระดับปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ภาคพายัพ  เชียงใหม่ : คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ประสบการณ์ทำงาน

9  ธันวาคม  2552 - ปัจจุบัน : โรงเรียนวัดป่าสัก  ตำบลบ้านธิ  อำเภอบ้านธิ  จังหวัดลำพูน : ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
1  กรกฎาคม  2552 - 30  กันยายน  2552 : สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ  ตำบลบ้านธิ  อำเภอบ้านธิ  จังหวัดลำพูน : ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูล
1  มิถุนายน  2551 - 30  กันยายน  2551 : บริษัทเคฮิน  (ไทยแลนด์)  จำกัด  ตำบลมะเขือแจ้  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน : ตำแหน่ง  นักศึกษาฝึกงาน

ประสบการณ์ด้านการอบรม

28  มกราคม  2552 - 30  มกราคม  2552  :  ความเข้าใจข้อกำหนดและการตรวจติดตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในตามมาตรฐาน  ISO  14001 : 2004
22  มิถุนายน  2552 - 26  มิถุนายน  2552  :  การจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

ความสามารถพิเศษ :  กีฬา  เช่น  วอลเล่ย์บอล  แบดมินตัน  บาสเกตบอล  ฯลฯ

                                  :   คอมพิวเตอร์โปรแกรม  Microsoft  Office  and  Auto  CAD

 

Caxh1ykz

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี