ข้าวเป็นธัญพืชที่ใช้เป็นอาหารสำคัญอย่างหนึ่งของโลก คนไทยรับประทานข้าวเป็นอาหารหลัก เพราะข้าวมีสารอาหารครบถ้วนบริบูรณ์ ทั้งคาร์โบไฮเดรต ซึ่งมีแป้งในปริมาณที่สูงมาก จึงเป็นแหล่งให้พลังงานที่ดีที่สุด.........

     วิธีหุงข้าวมีด้วยกันหลายวิธีเช่น หุงข้าวแบบไม่เช็ดน้ำ ใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้า หุงข้าวด้วยไมโครเวฟ หุงแบบนึ่ง....แต่มีสองวิธี ที่คิดว่าแปลกกว่าวิธีที่เราหุงกันทั่วๆไป

     วิธีแรกคือหุงข้าวที่อยู่ในถุงพลาสติก (ตามขั้นตอนหลังกล่องน่ะค่ะ)

๑.  น้ำใส่หม้อประมาณสี่ส่วนห้า ใส่เกลือเล็กน้อยตั้งเตาไฟ

๒.  พอน้ำเดือด ข้าวที่บรรจุในถุงพลาสติก ใส่ลงในหม้อทิ้งไว้ประมาณ ๑๐ นาที

๓.  ใช้ซ้อมคล้องที่ถุงพลาสติกจะมีคล้ายที่หิ้ว ค้างไว้ ๑-๒ นาที เพื่อให้น้ำหยอด

ออกจากถุง เพราะลักษณะถุงจะมีรูเล็กๆทั้งถุง

๔.  ฉีกถุงพลาสติกตามรอย ฉลุ

๕. เทข้าวออกจากถุงพลาสติกใส่จาน รับประทานได้ค่ะ

ด้านหน้ากล่อง(รอยดำๆลบยี่ห้อออกค่ะ)

ด้านหลังกล่อง

ข้าวที่บรรจุอยู่ในถุงพลาสติก

ขั้นตอนวิธีการหุงหลังกล่อง(ขยายภาพให้เห็นชัดค่ะ)

      วิธีที่สองตามปกติแล้วเราจะซาวหรือล้างข้าวด้วยน้ำเปล่า๑-๒ครั้ง แลัวใส่น้ำเปล่าหุง แต่วิธีที่สองนี้ซาวหรือล้างข้าวแล้ว จะใช้นมสดหุงข้าวแทนน้ำค่ะ

Milch แปลว่า นม

Reis  แปลว่า ข้าว

ด้านหน้ากล่อง

ด้านหลังกล่อง