เปิดโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงปุ๋ย

1 อำเภอ 1 โรงปุ๋ย สร้างระบบบริหารจัดการให้กับกลุ่มเกษตรกรในชุมชน

ศูนยเทคโนโลยีปุ๋ย โดยความร่วมมือของคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสกลนคร และวิทยาเขตสุรินทร์ และ คลินิกเทคโนโลยี วท. จัดพิธีมอบอาคาร โรงเรือน และเครื่องจักร ในโครงการ "1 อำเภอ 1 โรงปุ๋ย" ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในวันที่ 24 และ 26 มิ.ย. 49 ตามลำดับ โดยได้รับเกียตรจาก รมว. ประวิช รัตนเพียร เป็นประธานในพิธีมอบ ดังกล่าว

ปัจจุบัน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการมอบโรงเรือนไปแล้วกว่า 20 โรงเรีอน ครอบคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

   

สนใจรับบริการหรือขอคำแนะนำด้านปุ๋ย สามารถติดต่อได้ที่ :
ศูนย์เทคโนโลยีปุ๋ย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย


35 หมู่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-2577-9000 ต่อ 9280, 9281
โทรสาร 0-2577-9009 ในวันเวลาราชการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คลินิกเทคโนโลยีความเห็น (1)

ทองสิงห์
IP: xxx.113.57.40
เขียนเมื่อ 

เงินงวดที่ 2 ยังไม่ได้รับเลยทำไมล่าช้ามาก ร้านวัสดุก่อสร้างเขาทวงเงิน

จาก  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านกอกโคก

ต.คูเมือง

บุรีรัมย์

หมายเลขบันทึก

36248

เขียน

30 Jun 2006 @ 14:37
()

แก้ไข

11 Feb 2015 @ 12:20
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก