ความเห็น 266946

เปิดโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงปุ๋ย

ทองสิงห์
IP: xxx.113.57.40
เขียนเมื่อ 

เงินงวดที่ 2 ยังไม่ได้รับเลยทำไมล่าช้ามาก ร้านวัสดุก่อสร้างเขาทวงเงิน

จาก  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านกอกโคก

ต.คูเมือง

บุรีรัมย์