อบรมการใช้บล็อกgotoknow เวอร์ชั่น 2

อบรมการใช้บล็อก
  • มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยทีมงานศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมการใช้บล็อกเวอร์ชั่น 2 รุ่น1 วันที่ 4 กค.2549 จำนวน 2 รอบๆละ 30 คนรวม 60 คน(รอบเช้า และ รอบบ่าย)

  • โควต้าพิเศษสำหรับผู้อบรมจากกลุ่ม การคลังและพัสดุ  มข.เพื่อเป้าหมายแผนการจัดการความรู้ในองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ2549 กิจกรรม 1.การสวงหาความรู้ เพื่อปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่ายการเงิน และบัญชี  กิจกรรม 2. กิจกรรมการวิเคราะห์สร้างองค์ความรู้ เพื่อปรับปรุงกระบวนงานด้านการเงินและบัญชีฯ และกิจกรรม 3การพัฒนาระบบฐานความรู้ทางด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ

                    พิชัย เล่งพานิชย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เลขานุการศูนย์บริการวิชาการความเห็น (0)