when love goes wrong - why doesn't she leave?
A question beyond the fact in dealing with the Problem of intimate partner
violence.

นายบอนได้เห็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล ฉบับเดือน ม.ค. -
เม.ย. 2549 ชื่อ เมื่อรักเป็นพิษ ทำไมเธอไม่คิดหนี
คำถามที่มองข้ามความเป็นจริงในการแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวระหว่างคู่สมรส
งานวิจัยของ นันทนา ธนาโนวรรณ อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์- นรีเวชวิทยา
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล

อ่านบทคัดย่อแล้ว  ความจริงไม่เฉพาะความรุนแรงในคู่สมรสเท่านั้น
มีอีกหลายกรณีที่ผู้หญิงถูกทำร้ายอยู่บ่อยๆ

สรุปประเด็นจากงานวิจัยชิ้นนี้ บอกว่า ที่ผู้หญิงที่ถูกทำร้าย ไม่ยอมหนี
เพราะการหลบหนี ไม่ได้เป็นหลักประกันความปลอดภัยในการหลบหนี
แต่นั่นเป็นการเพิ่มโอกาสในการถูกทำร้ายให้มากกว่าเดิม

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจหนีจากความรุนแรงในครอบครัว ผลวิจัยสรุปไว้ว่า
อยู่ที่วงจรความรุนแรง, การรับรู้ว่าไม่มีใครช่วยได้ และ
การขาดสมรรถนะในการเผชิญปัญหา ...

เมื่อเกิดเรื่องที่รุนแรงในครอบครัว
หลายคนก็ไม่อยากจะยุ่งเรื่องในครอบครัวของคนอื่น ได้แต่สงสารฝ่ายหญิงที่ถูกทำร้าย
จนดูเหมือนจะเป็นความเฉยชาของคนในสังคมไปแล้ว

แต่พอเกิดความรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต หลายคนที่ไม่กล้ายุ่ง
ตอนนั้นกลับเกิดความกล้าขึ้นมาทันที
ทำไมไม่กล้าในช่วงเวลาที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ง่าย..... หรือกลัวว่า
จะเป็นการหาเรื่องใส่ตัว....

ประเด็นน่าคิด
1) ทำไมหลายคนในปัจจุบัน คิดสั้นมากขึ้น รอบคอบน้อยลง
ทำไมคนสมัยก่อนสามารถครองคู่กันจนแก่เฒ่าได้.. ทำไมคนยุคปัจจุบัน
หย่าร้างกันง่ายจัง

2) คนไทยในยุคปัจจุบันมีทางเลือกให้ตัวเอง
มีทางออกให้ชีวิตสำหรับปัญหาต่างๆน้อยลงไปหรือเปล่า

3) หรือหลายคน มีความอดทนน้อยลง นิยมความรุนแรงมากขึ้น