วิชาที่ต้องการทำ CAI หลักสูตรอาชีวะ

  ติดต่อ

1. วิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

   เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการของทรานสดิวเซอร์และเซ็นเซอร์ หลักการควบคุมกำลังไฟฟ้ากระแสตรง และกระแสสลับด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลัง และเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการต่อและควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลัง

2. วิชาเครื่องกลไฟฟ้า

   เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการทดสอบและควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง หม้อแปลงไฟฟ้า

3. วิชาดิจิตอลเบื้องต้น

   เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจระบบเลขฐานและรหัส ลอจิกฟังก์ชัน และเพื่อให้มีทักษะในการต่อวงจรต่างๆ

4. เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 2

   เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจวงจรควบคุมเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศทางกลและทางไฟฟ้า เพื่อให้สามารถเลือกขนาด ติดตั้ง ตรวจซ่อม และบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

นางสาววิลาวัลย์  สมยาโรน

นายสุรัตน์  พูลเขตร์กิจ

นางสาวหงษ์ทอง  พละทรัพย์

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน http://gotoknow.org/blog/wilawan

หมายเลขบันทึก: 36196, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-21 14:17:54+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #cai#วิชาที่ต้องการทำ#หลักสูตรอาชีวะ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

  • น่าสนใจหลายเรื่องครับ คิดว่าเรื่องที่เสนอมามีแนวโน้มทำได้