AnthroCat-Thailand
นาย ปรัชญาณินทร์ วงศ์อทิติกุล

กองทุนเพื่อโอกาสการศึกษาและพัฒนาบัณฑิตท้องถิ่น


กองทุนเพื่อโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาบัณฑิตท้องถิ่น เป็นกองทุนที่เกิดขึ้นจากใจที่ตั้งมั่นในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนที่เป็นผู้มีศักยภาพ ผลการเรียนดี และมีความมุ่งมั่นในการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนักเรียนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ นักเรียนในท้องถิ่นห่างไกล ในพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายเริ่มต้นสำหรับกองทุนนี้ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เป็นหลัก

     กองทุนเพื่อโอกาสการศึกษาและพัฒนาบัณฑิตท้องถิ่น เป็นกองทุนที่ผมตั้งขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินบางส่วนให้แก่นักเรียนในท้องถิ่นต่างจังหวัดที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

     การจัดตั้ง กองทุนเพื่อโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาบัณฑิตท้องถิ่น ขึ้นนี้ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับสถาบันหรือสถานที่ทำงานที่ผมปฏิบัติหน้าที่อยู่แต่ประการใด

     กองทุนเพื่อโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาบัณฑิตท้องถิ่น เป็นกองทุนที่เกิดขึ้นจากใจที่ตั้งมั่นในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนที่เป็นผู้มีศักยภาพ ผลการเรียนดี และมีความมุ่งมั่นในการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนักเรียนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ นักเรียนในท้องถิ่นห่างไกล ในพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายเริ่มต้นสำหรับกองทุนนี้ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เป็นหลัก

     ถึงอย่างไร การดำเนินการของกองทุนเพื่อโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาบัณฑิตท้องถิ่น ยังต้องการการสนับสนุนจากท่านที่มีใจเมตตาเล็งเห็นความสำคัญการศึกษาที่อยู่ในขอบข่ายของการพัฒนาท้องถิ่นและการเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นชาติพันธุ์และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ด้วยการร่วมบริจาคทรัพย์ตามกำลังความสามารถ (บริจาคด้วยใจ) ซึ่งการบริจาคสมทบนี้ ผมคงไม่มีสิ่งตอบแทนอื่นใด นอกจาก คำว่า "ขอบคุณ" และ "จดหมายขอบคุณ" ด้วยเพราะกองทุนเพื่อโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาบัณฑิตท้องถิ่น ไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้เช่นเดียวกับการบริจาคให้กับมูลนิธิ หน่วยงาน องค์กรทางสังคมอื่น ๆ

 

กองทุนเพื่อโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาบัณฑิตท้องถิ่น

คุณสมบัติผู้ขอสมัครรับทุน

๑. ไม่จำกัดเพศ

๒. ไม่จำกัดแผนการเรียน

๓. เป็นนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ หรือ นักเรียนในท้องถิ่น

๔. มีผลการเรียนมัธยมปลายเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐

๕. อายุไม่เกิน ๒๒ ปี

๖. เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และไม่เป็นชาวต่างชาติ

 

เงื่อนไขการรับทุน

๑. ให้ทุนสนับสนุนเฉพาะ ผู้ที่เลือกเรียนสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดย วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดังต่อไปนี้

     (๑) สาขาวิชาชาติพันธุ์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Inter-Ethnic Studies on Mekong Subregion)

     (๒) สาขาวิชาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงศึกษา (Mekong Subregion Studies) - อยู่ระหว่างการพัฒนาหลักสูตร

๒. มีผลการเรียนเฉลี่ยในสาขาวิชาที่เรียนภายหลังการรับทุน ต้องไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ ในแต่ละภาคการเรียน (ทั้งระบบทวิภาคและไตรภาค)

๓. ให้วงเงินทุนสนับสนุนปีละ ๑๒,๕๐๐ บาท (โดยพิจารณาความต่อเนื่องของทุนจากผลการเรียนเฉลี่ยในแต่ละภาคการเรียน)

๔. ผู้รับทุนไม่สามารถย้ายคณะหรือสาขาวิชาได้

๕. ผู้รับทุนจะต้องศึกษาให้จบหลักสูตร

๖. ในกรณีที่ย้ายสาขาวิชาโดยไม่มีสาเหตุสำคัญอันเป็นกรณียกเว้น ได้แก่ ถึงแก่ชีวิต พิการ เจ็บป่วย หรือกรณีอื่น ๆ อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถทำการศึกษาต่อไปได้ ผู้รับทุนจะต้องชดใช้ทุนคืนแก่ก่องทุน ๒ เท่า ของจำนวนเงินที่ได้รับจริง เพื่อสงวนโอกาสและสิทธิของผู้สมัครขอรับทุนรายอื่น ๆ

๗. เงื่อนไขที่ไม่ได้ระบุไว้ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ให้ทุน และผลการพิจารณาถือว่าเป็นอันสิ้นสุด

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 361953เขียนเมื่อ 28 พฤษภาคม 2010 00:45 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ธันวาคม 2012 13:45 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี