เมื่อวันจันทร์-อังคารที่ 19 -20 มิถุนายน 49   ผมได้ติดไปกับ ดร.วัลลา  ตันตโยทัย   (คุณประสานมือวางอันดับ 1  ของเครือข่ายเบาหวาน)  ไปร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ  เครือข่ายเบาหวานจังหวัดฉะเชิงเทรา     ในเวทีนี้ก็มีมากันแทบจะครบทุกอำเภอ   ที่จำได้ก็มี  เมือง  สนามชัยเขต  ท่าตะเกียบ  แปลงยาว  พนมสารคาม  บ้านโพธิ์  บางปะกง   บางคล้า   บางน้ำเปรี้ยว  และคลองเขื่อน  

ในครั้งนี้ตอนที่แยกกลุ่มย่อยเล่าเรื่องนั้น   มีหลายกลุ่มที่หยิบเรื่องราวของผู้ป่วยที่สร้างเครื่องมือขึ้นเองเอาไว้ใช้ที่บ้าน  ซึ่งน่าสนใจมาก   เช่น  คนไข้เบาหวานที่ดัดแปลงห้องสุขาชั้นบน   โดยที่ตัวเองไม่ต้องลงมาชั้นล่าง  เพราะเดินไม่สะดวก    เจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมบ้านมาเห็นก็รู้สึกทึ่งในไอเดียที่แสนจะบรรเจิด    เป็นต้น     ยังมีเรื่องเล่าประเภทนี้อีกหลายเรื่องที่พบในเวทีนี้

ผมจึงมาคิดๆดูเองว่าจริงแล้ว   ผู้ป่วยด้วยโรคใดๆก็ตามที่รักษาตัวเองอยู่กับบ้าน   หลายๆคนสร้างเครื่องไม้  เครื่องมือสำหรับช่วยเหลือตัวเอง   ด้วยวัสดุง่ายเท่าที่พอจะหาได้   ดูแล้วทำไม่ยาก  แต่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์     สิ่งมีคุณค่าเหล่านี้   น่าจะถูกรวบรวมเป็นคลังความรู้ของโรงพยาบาลก็น่าจะดีนะครับ    หรือมีงานนิทรรศการแสดงผลงานเหล่านี้  ก็เป็นการกระตุ้นไอเดียให้กับคนไข้อื่นๆที่ผ่านมาผ่านไปในโรงพยาบาลได้ไม่เลวเลย