บรรยากาศวงประชุมเสวนาคุณกิจแกนนำหมู่บ้าน แก้จนเมืองนคร คึกคักมากที่อำเภอเมือง

  • ภารกิจวันนี้ 

  • วันนี้อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช โดยทีม Km อำเภอ ทั้งระดับคุณอำนวยอำเภอและคุณอำนวยตำบลร่วมกันจัดเสวนาคุณกิจแกนนำหมู่บ้านหมู่บ้านละ 8 คน จำนวน 13 ตำบล รวม 30 หมู่บ้าน จำนวนคุณกิจแกนนำหมู่บ้าน 240 คน แบ่งเป็น 2 ห้องเรียน หรือ 2 จุดเสวนา คือ ที่ห้องประชุมศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 6 ตำบล คุณกิจแกนนำหมู่บ้าน 120 คน และที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา อีก 7 ตำบล คุณกิจแกนนำหมู่บ้าน 120 คน คุณอำนวยอำเภอ /ตำบล วิ่งรอกเป็นวิทยากรกระบวนการกันทั้งเช้าและบ่าย

  • ผมมีความประทับใจในกิจกรรมการเรียนรู้ที่เราได้ออกแบบเอาไว้อย่างดี และเราก็ทำได้ตามนั้น ทุกคนพูดออกมาตรงกันว่าทำงานครั้งนี้ทั้งสนุก มันส์ และได้สาระ ประทับใจแรกของผมคือประทับใจทีมคุณอำนวยอำเภอและคุณอำนวยตำบลที่ไปกันอย่างหนาตา อยู่ร่วมในทุกกิจกรรมการเรียนรู้ของคุณกิจแแกนนำหมู่บ้าน คุณอำนวยอำเภอบางคนขอทำหน้าที่เป็นคุณอำนวยตำบลก็มี ที่แท็กทีมกันได้ดีอย่างนี้น่าจะเป็นเพราะสัปดาห์ก่อนเราได้ประชุมเสวนาคุณอำนวยอำเภอ คุณอำนวยตำบล นอกรอบ กึ่งๆทางการมาครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นได้ ทุกคนจึงทุ่มเทกายใจให้งานนี้ ประทับใจอย่างที่สองคือคุณกิจแกนนำหมู่บ้านๆละ 8 คน 

  • ดูจำนวนผู้เข้าร่วมแล้ว กว่า 90 เปอร์เซ็นต์ทั้งสองจุด นับว่าเกินความคาดหมาย เหตุที่มามากน่าจะเพราะว่าทีมคุณอำนวยตำบลต่างช่วยกันทำหน้าที่ส่งข่าว หนังสือเชิญอย่างเป็นทางการ หอกระจายข่าว เป็นต้น

  • หลังจากที่ผมนำกระบวนการเล็กน้อยแล้ว ผมก็ได้แบ่งกลุ่มคุณกิจแกนนำหมู่บ้านเป็นรายตำบล หมู่บ้าน จากนั้นบอกเป้าหมายการทำกิจกรรมวันนี้ ว่าคือต้องการให้คุณกิจแกนนนำหมู่บ้าน ได้รู้จักบุคคลที่ทำงานแก้จนร่วมด้วยอย่างใกล้ชิดคือคุณอำนวยตำบล  ให้รู้จักบทบาทของคุณกิจแกนนำหมู่บ้าน ให้คุณกิจแกนนำหมู่บ้านตั้งเป้าหมายแก้จน ทั้งรายครัวเรือน และรายกลุ่มครัวเรือน ให้ได้ เพราะก่อนที่จะไปฝึกครัวเรือนอื่น คุณกิจแกนนำหมู่บ้านต้องทำให้ได้ก่อน  ให้รู้ว่าคุณกิจแกนนำหมู่บ้านจะต้องรับผิดชอบครัวเรือนอื่นให้มาร่วมกระบวนการเรียนรู้แก้จน คุณกิจแกนนำหมู่บ้าน 1 คน จะต้องไปชักชวนครัวเรือนมาร่วมอีก 8 ครัวเรือน จะเป็น 8 ครัวเรือนไหนบ้าง รวมทั้งให้ทำร่างกำหนดการทำเวทีชุมชน 6 ครั้ง ให้ได้ว่าจะทำเวทีพูดคุยแก้จนกันในวันเวลาใดของเดือนไหนบ้าง เมื่อผมอธิบายประเด็นในใบงานเสร็จ จากนั้นกลุ่มคุณกิจแกนนำหมู่บ้านแต่ละกลุ่มและทีมคุณอำนวยตำบล ก็แบ่งกลุ่มเลือกประธานและและผู้ทำหน้าที่อื่นๆในกลุ่ม ลงมือทำกิจกรรมตามใบงาน ซึ่งมีทั้งหมด 4 ใบงาน ทั้งอภิปราย ระดมพลังสมองกัน ถกเถียง หาข้อยุติเพื่อนำเสนอต่อกลุ่มใหญ่

  • นับว่าเป็นการประชุมเสวนาที่คุณกิจแกนนำหมู่บ้านได้ใช้เวลาพูดคุยมากกว่าคุณอำนวย หรือวิทยากรกระบวนการ เรียกว่าเป็นการประชุมเสวนาที่ยึดคุณกิจเป็นสำคัญก็ว่าได้ จากการประเมินของผมเองด้วยความรู้สึก ผมว่าทุกคนได้แลกเปลี่ยนกันอย่างทั่วถึง สนใจประเด็นพูดคุยกันมาก ไม่เห็นใครปลีกตัวไปจากที่ประชุมเสวนาเลย เมื่อตัวแทนกลุ่มจากแต่ละตำบลนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ ก็มีการซักถาม แลกเปลี่ยน และทีมคุณอำนวยตำบลคอยเสริม ซึ่งเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆ  ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอพร้อมกระดาษปรู๊ฟที่จด  พูดได้อย่างมีสาระ คุณลิขิตก็บันทึกได้ดี เป็นที่น่าพอใจ ผมจึงค่อนข้างจะมั่นใจว่าคุณกิจแกนนำหมู่บ้านเข้าใจบทบาท ภารกิจ สามารถกลับไปร่วมทำงานกับคุณอำนวยตำบล และขยายผลการทำงานในระดับพื้นที่ได้อย่างมั่นใจ

  • สำหรับองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ ผมได้ประสานกับทีมงานไว้แล้วว่ารายละเอียดกิจกรรมทั้งหมดทั้งที่เป็นข้อมูลภาพ บันทึก แบบต่างๆ และวีดิโอ เราจะได้นำมาถอดบทเรียน เก็บไว้เป็นคลังความรู้ของอำเภอเราครับ

  • การประชุมเสวนาในวันนี้ ผมสังเกตเห็นมีตัวแทนจากอำเภอต่างๆมาสังเกตการณ์ ขอเอกสาร จดกระบวนการเรียนรู้มากมาย เท่าที่ชำเลืองเห็น ก็เช่น อำเภอปากพนัง หัวไทร เชียรใหญ่ เฉลิมพระเกียรติ พระพรหม พรหมคีรี เป็นต้น

  • สำหรับการทำงานในวงกว้างเต็มพื้นที่ทั้งจังหวัดอย่างกรณีจัดการความรู้แก้จนเมืองนครนี้ ผมเห็นประโยชน์ของสื่อมวลชนว่ามีประโยชน์อยู่มากครับ สำหรับส่งข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นวิทยุชุมชน เป็นต้น หากจะได้สื่อเหล่านี้เป็นช่องทางให้คุณกิจจากครัวเรือน ชุมชนต่างๆ ได้นำเสนอในส่วนที่เป็น Best practice ก็จะเยี่ยมเลยครับ

  • นี่คืออีกความพยายามหนึ่งของทีม KM อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชครับ

          29 มิ.ย.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูนอกโรงเรียนความเห็น (2)

thawat
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 

ยังมีจดหมายข่าว  ถักทอสายใยแห่งความรู้   อีกแห่งหนึ่งนะครับ   ยินดีเป็นพื้นที่นำเสนอเรื่องราวดีๆเหล่านี้ให้

ส่งบทความ  และภาพประกอบของคุณกิจ  คุณอำนวย คุณเอื้อ  มาได้ตลอดนะครับ

ธวัช  หมัดเต๊ะ

[email protected]

วันที่เจอกันที่งานครบรอบ GotoKnow ลืมบอกครูนงไปว่า ดิฉันเป็นเด็กคอนเหมือนพี่ธวัชนะคะ :)