วิธีดำเนินการเพื่อบรรลุผลยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะแผนฯ ๑๐

หัวใจอย่างหนึ่งคือการขับเคลื่อนสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สคส. และภาคี ทำงานนี้โดยตรง เรายินดีพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการและเป็นทางการ กับทุกหน่วยงานเพื่อร่วมมือกัน ช่วยกันขับเคลื่อนสังคมไปในแนวทางนี้ สิ่งที่ต้องเตือนก็คือ การเดินตามแนวนี้บางวิธีการเป็นการเดินตกลงไปในหลุมโดยไม่รู้ตัว หรือบางกรณีก็เต็มใจ เพราะได้คะแนน

วิธีดำเนินการเพื่อบรรลุผลยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะแผนฯ ๑๐

         วันนี้ สศช. (สภาพัฒน์) จัดประชุมประจำปี ๒๕๔๙  เรื่อง "แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ : สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน"     โดยเอกสารการประชุมระบุว่า "ร่วมสร้างสังคมไทยให้มีความสุขอย่างยั่งยืน   ด้วยการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมดำเนินการ  ตามบทบาทและความรับผิดชอบ" 

          ผมจะไปร่วมประชุม    จึงลองร่วมคิด   และขอบันทึกไว้ ว่าจะร่วมทำอะไร อย่างไร    ถือเป็น BAR (Before Action Review) 

          เรื่องสำคัญที่สุดเกี่ยวกับแผนพัฒนาฯ คือ ในการดำเนินการตามอุดมการณ์ ปณิธาน หรือคุณค่าที่กำหนดไว้    เรามักจะถูกกระแสทุนนิยม วัตถุนิยม และการบริหารบ้านเมืองแบบหน้าไหว้หลังหลอก ทำให้ในทางปฏิบัติเฉไฉไปจากอุดมการณ์ และคุณค่าที่กำหนดไว้    จึงเป็นความท้าทาย ว่าสังคมไทยจะช่วยกันถือพวงมาลัยของแผนพัฒนาฯ อย่างไร     และ สศช. จะดูแลเรื่องการดำเนินการ (implementation / execution) ตามแผนอย่างไร

          หัวใจอย่างหนึ่งคือการขับเคลื่อนสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้     สคส. และภาคี ทำงานนี้โดยตรง    เรายินดีพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการและเป็นทางการ กับทุกหน่วยงานเพื่อร่วมมือกัน    ช่วยกันขับเคลื่อนสังคมไปในแนวทางนี้    สิ่งที่ต้องเตือนก็คือ การเดินตามแนวนี้บางวิธีการเป็นการเดินตกลงไปในหลุมโดยไม่รู้ตัว    หรือบางกรณีก็เต็มใจ เพราะได้คะแนน

           วิธีการดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ อย่างหนึ่งคือ วิธีต่อยอดความสำเร็จเล็กๆ ด้วยการจัดการความรู้     ผมยินดีคุยกับสภาพัฒน์ในรายละเอียดของการดำเนินการ     เรื่องนี้ต้องการการคิดใหม่ทำใหม่อย่างแท้จริง

วิจารณ์ พานิช
๓๐ มิย. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)