ประชุมเตรียมการ UKM ครั้งที่ 7 (3/49)

     เมื่อวันอังคารที่ 27 มิ.ย. 49 เวลา 12.00 น. ที่ผ่านมา  มน. ได้มีการประชุมเตรียมการที่จะเข้าร่วม UKM ครั้งที่  7 (3/49)  เหมือนกับทุกครั้ง คือ ก่อนที่จะเดินทางเข้าร่วม UKM จะมีการเชิญผู้ที่จะร่วมเดินทางไปด้วยกันทั้งที่เคยเข้าร่วมและยังไม่เคยเข้าร่วมมาพูดคุย ลปรร. และเล่าประสบการณ์ พร้อมทั้งพูดคุยในหัวข้อที่จะต้องไป ลปรร. กับสมาชิกเครือข่ายในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งสำหรับการประชุมเตรียมการในครั้งนี้ค่อนข้างพิเศษกว่าทุกครั้งเนื่องจากมีหัวข้อในการพูดคุยหลายประเด็นซึ่งล้วนเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม KM ทั้งสิ้น 

     สำหรับการเข้าร่วม UKM ในหัวข้อ  สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา : การจัดการความรู้และการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งทาง ม.มหิดลเป็นเจ้าภาพ  ในวันศุกร์ที่ 14  - เสาร์ที่ 15 ก.ค. ณ ห้อง  รอยัลเจมส์   ฮอลล์   โรงแรมรอยัลเจมส์    อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐมนั้น  มน. มีสมาชิกเข้าร่วม10 คน ไม่ขาดไม่เกิน ประกอบด้วย

     ผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมการ
     1. ผศ.ดร.วิบูลย์         วัฒนาธร   
     2. ดร.รุจโรจน์            แก้วอุไร      
     3. นายอนุวัทย์           เรืองจันทร์
     4. นางสาววันเพ็ญ     ตันจันทร์กูล 
     5. นางพนารัตน์         น้อยด้วง   
     6. นส. เจนจิต            รังคะอุไร   

     ผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม  (ติดภารกิจ)
     7.  อ.สมลักษณ์   วงศ์สมาโนดน์ ติดสอน (เนื่องจากเปิดเทอมแล้ว)
     8.  รศ.มาลินี        ธนารุณ            เป็นผู้ประเมินสนง.เขลานุการคณะวิทย์-แพทย์ 
          (ช่วงเวลานี้ที่ มน. เป็นฤดูแห่งการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะวิชา)
     9.  รศ.เทียมจันทร์    พานิชย์ผลินไชย   รับเชิญเป็นวิทยากรที่ จ.สุโขทัย 
   10. นางสุนิสา พรหมมณี                ติดภารกิจ
 
     สำหรับเอกสารที่แจกในที่ประชุม ได้แก่
     1.  หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ  พร้อมหนังสือเชิญเข้าร่วมเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 7 (3/2549)  ซึ่งเราได้ดูกำหนดการไปพร้อมๆ กัน 
ทำให้มั่นใจว่าไปคราวนี้เราน่าจะได้ความรู้จากวิทยากรหลายๆ ท่านที่ทางเจ้าภาพได้จัดอยู่ในโปรแกรม  พร้อมกับช่วงเวลาที่จะได้ ลปรร. ร่วมกัน  โดยในการเดินทางไปเข้าร่วม UKM ในครั้งนี้นอกจากเราจะได้ไป ลปรร. แล้วยังเป็นการไปดูงานเพื่อกลับมาเตรียมจัด UKM ครั้งต่อไปที่เราจะต้องเป็นเจ้าภาพอีกด้วย  สำหรับเราจะเดินทางออกจาก ม.นเรศวร (ล้อหมุน) ในวันที่ 13 ก.ค. 49 เวลา 11.00 น. หน้าตึก CITCOMS (โดยเราคาดว่าจะเดินทางไปถึงประมาณ 16.00 น.) 

     2.  (ร่าง) กำหนดการ  การเสวนาเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 8 (4/2549)  ในหัวข้อ “การพัฒนาทุนมนุษย์สู่องค์กรเรียนรู้”  ที่ ม.นเรศวร เป็นเจ้าภาพ  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 – วันเสาร์ที่ 9 ก.ย. 49 ณ โรงแรมไพลิน จ.สุโขทัย  โดยเราได้ขอให้ทุกท่านได้ร่วมกันดูกำหนดการและให้ข้อเสนอแนะก่อนที่จะนำไปให้สมาชิกใน Business Meeting ช่วยกันดูอีกครั้ง  เนื่องจากเรามีเวลาเตรียมการค่อนข้างน้อยเพราะโดยปกติการจัดแต่ละครั้งจะห่างกันประมาณ 3 เดือน แต่ครั้งนี้เรามีเวลาเตรียมการเพียง 2 เดือน  <(ร่าง) กำหนดการ>

     3.  เอกสาร KM (ภาคปฏิบัติ) วันละคำ  ซึ่งรวบรวมมาจาก blog ของท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ พานิช  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้นำไปอ่านศึกษา

     4.เราได้มีการพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ (ร่าง) กำหนดการ “โครงการการจัดการความรู้ของเครือข่ายการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย” วันจันทร์ที่ 7 – วันอังคารที่ 8  สิงหาคม  2549 ณ  โรงแรมอมรินทร์ลากูน  จังหวัดพิษณุโลก  เนื่องจากเราจะต้องระดมพลกันในการจัดเตรียมงานนี้อีกงานหนึ่งเพราะจะมีผู้เข้าร่วมซึ่งเป็นรองอธิการ/ผู้ช่วยอธิการ และผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต  จาก 50 สถาบัน  มาเข้าร่วม  ซึ่งทุกท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ <Click> <Click>

     ดิฉันยังเชื่อมั่นกับคำพูดของท่านอาจารย์วิบูลย์ที่พูดอยู่เสมอๆ ว่า  เราพอรู้ผลของโครงการ/กิจกรรม ที่เราจะจัดได้ตั้งแต่ช่วงเตรียมการ หากเรามีการเตรียมการค่อนข้างดีงานก็จะบรรลุผล   คำว่าบรรลุผลดิฉันคิดว่าน่าจะได้รับประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย คือ

ในส่วนของผู้จัดงาน
-งานก็จะดำเนินไปตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้และนำปัญหาที่เจอระหว่างเตรียมการมาแก้ไข 
-สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในโครงการ/กิจกรรมต่อๆ ไป 
-รวมทั้งสร้างความภาคภูมิใจให้กับทีมงานด้วย 

ในส่วนของผู้เข้าร่วมประชุม
-จะได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่าจากการที่จะต้องสละเวลาจากงานประจำที่มีค่อนข้างมากเพื่อมาเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ

    
ดิฉันนั่งคิดอยู่นานว่าจะจบบันทึกนี้อย่างไร  จะจบว่า “แล้วพบกันที่ UKM” นะคะ  ดิฉันก็คิดว่าท่านที่อ่านบันทึกดิฉันบ่อยๆ คงนั่งบ่นว่าดิฉันเที่ยวได้ไปนัดเจอคนนู้นคนนี้ในโครงการต่างๆ อยู่เรื่อย ถ้าอย่างนั้นดิฉันคงจะจบบันทึกนี้ด้วยการขอบคุณแรงบันดาลใจจากพี่เมตตา มอ.  เพราะดิฉันมานั่งเขียนบันทึกนี้หลังจากอ่านบันทึก “เริ่มต้นวันใหม่กับ Gotoknow ” ของพี่เมตตาค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน NUQA Staff .. JRความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • มีแผนงานที่ดีเยี่ยมเลยครับ
  • รอฟังผลหลังวันที่ 14 นะครับ
JR_NUQA
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณสำหรับคะชมสร้างกำลังใจค่ะ
  • กลับจาก UKM จะมารายงานผลค่ะ