เก็บตกจากงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 5 : (3) ของฝากจากปราชญ์ชาวบ้าน

การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยปรับทิศทางของประเทศ บ่มเพาะคน และฝากให้ชาวมหาวิทยาลัยช่วยกันพัฒนาคนให้ไปพัฒนาชุมชน

         สืบเนื่องจากการเข้าร่วมฟังการอภิปราย “อาหารปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม สอดคล้องเศรษฐกิจพอเพียง” ครับ < Link >

         ก่อนจบการอภิปราย ผู้อภิปรายบนเวทีได้ฝากข้อคิดสั้น ๆ ของแต่ละคนไว้ดังนี้ครับ

         1. คุณป้อมเพชร กาพึง “ให้พึ่งตนเอง พึ่งภายนอกเจ็บปวด

         2. คุณประสานศุกร์ นัยเนตร “ให้ภูมิใจในตัวเอง ว่าได้เกิดมามีความสุขอยู่กับการทำความดี

         3. ผศ.อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธ์ (ทิดบ้วน) “กลัวเมีย ได้ดีทุกคน

         4. คุณอำนาจ เจิมแหล่ “ให้ช่วยกันปลูกต้นไม้เยอะ ๆ เวลาทำงานให้ใส่วิญญาณเข้าไปด้วย จะได้มีพลัง

         5. คุณสุภา ใยเมือง  “การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยปรับทิศทางของประเทศ บ่มเพาะคน และฝากให้ชาวมหาวิทยาลัยช่วยกันพัฒนาคนให้ไปพัฒนาชุมชน

         วิบูลย์  วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (0)