(29) “สะ-ถาน” หรือ “สะ-ตาน” กับ “แขกขาว”

สะ-ถาน , สะ-ตาน
               ท่านผู้อ่านทราบหรือไม่ว่า....ระเทศต่างๆ ในโลกที่ออกเสียงส่วนท้ายของชื่อประเทศว่า สะ-ถาน   หรือ สะ-ตาน   ในภาษาไทย และเขียนเป็นภาษอังกฤษเป็น “STAN” นั้นมีอยู่กี่ประเทศในโลกนี้  .......  มีดังนี้ครับ
1.         ปากีสถาน ( PAKISTAN )
2.         อัฟกานิสถาน ( AFGHANISTAN )
3.         เตอร์มีนิสถาน (TURMENISTAN)
4.         ทาจิคิสถาน ( TAJIKISTAN )
5.         อุสเบคิสถาน ( UZBEKISTAN )
6.         คาซํสสถาน (KAZAKSTAN)
7.         คีร์จีสถาน ( KYRGYZSTAN )  
               
ประเทศ ปากีสถาน ( PAKISTAN ) และประเทศอัฟกานิสถาน ( AFGHANISTAN ) เป็นประเทศอิสระมานานแล้ว 
                    ส่วนประเทศลำดับที่ 3-7 อันได้แก่ประเทศ เตอร์มีนิสถาน
(TURMENISTAN) ,ทาจิคิสถาน ( TAJIKISTAN ) , อุสเบคิสถาน ( UZBEKISTAN ) , คาซํสสถาน (KAZAKSTAN) และประเทศคีร์จีสถาน ( KYRGYZSTAN ) ล้วนเกิดจากการแยกตัวมาจากประเทศ สภาพโซเวียตรัสเซีย เมื่อคราวล่มสลาย
เป็นที่น่าสังเกตว่า : -
1) ทุกประเทศเหล่านี้ล้วนนับถือศาสนาอิสลาม  ซึ่งความแตกต่างในเรื่องศาสนานี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งในการแยกตัวเป็นประเทศอิสระ
2) เกือบทุกประเทศเป็น
แขกขาว ยกเว้น ประเทศ ปากีสถาน ( PAKISTAN ) และประเทศอัฟกานิสถาน ( AFGHANISTAN )
3
) ทุกประเทศเหล่านี้ล้วนมีพรมแดนของประเทศติดต่อกันไม่ติดประเทศใดก็ติดประเทศหนึ่ง เมื่อดูตามที่ตั้งของประเทศแล้วจะเห็นว่าอยู่ในภูมิภาคเอเชียกลางด้วยกัน ยกเว้นประเทศ ปากีสถาน ( PAKISTAN ) ที่อยู่ในเอเชียใต้  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สะเดาะข้อมูลความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 
  • ได้ความรู้มากเลยครับ
  • ทราบไหมครับว่าแขกที่มาเที่ยวเมืองไทย
  • เป็นแขกชาติใดมากที่สุด
  • ขอบคุณครับ
เรืองชัย
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

เรียน   คุณขจิต   ฝอยทอง

           ไม่ทราบเลยครับว่าแขกที่มาเที่ยวที่เมืองไทย
เป็นแขกจากชาติใดมากที่สุด  ถ้าผมค้นเจอ(แหล่งอ้างอิง) จะนพมาบอกครับ

                       เรืองชัย   จรุงศิรวัฒน์

เขียนเมื่อ 

แล้วปากีสถานเนี่ย ไม่ใช่แขกขาวเหรอคะ งั้นเป็นมุสลิมแบบไหนคะ

เรืองชัย
IP: xxx.12.97.122
เขียนเมื่อ 

ปากีสถาน(PAKISTAN) และ ประเทศอัฟกานิสถาน(AFGHANISTAN) เป็นประเทศที่นับถือศาสนามุสลิมที่มีเอกราชมาก่อนนานแล้ว ส่วนประเทศ เตอร์มีนิสถาน(TURMENISTAN) ,ทาจิคิสถาน(TAJIKISTAN) , อุสเบคิสถาน (UZBEKISTAN) , คาซํสสถาน(KAZAKSTAN) และประเทศคีร์จีสถาน(KYRGYZSTAN) เพิ่ได้รับเอกราชเมื่อปี ค.ศ.1990 ตอนที่ประเทศ “สภาพโซเวียตรัสเซีย” ล่มสลาย ซึ่งประเทศเกิดใหม่เหล่านี้ ที่ได้รับการเรียกว่า "แขกขาว" อันเนื่องมาจากผิวสีของร่างกายเป็นขาว-เหลือง หน้าตาของประเทศมุสลิมเหล่านี้หน้าตาออกจะคล้ายๆ แขก+จีน ผิวจึงเป็นสีขาว

ส่วนปากีสถาน และ ประเทศอัฟกานิสถาน สีผิวของร่างกายจะดำคล้ำกว่า ประเเทศดังกล่าวข้างต้น จึงไม่จัดว่าเป็นกลุ่ม

ประเทศแขกขาว แต่อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นกลุ่มประเทศมุสลิมด้วยกันทั้งหมดครับ ทำนองเดียวกับแขกมาเลเซียที่อยู่

ทางตอนใต้ของไทย ก็เป็นประเทศที่นับถือศาสนามุสลิมเป็นศาสนาประจำชาติ ที่ไม่จัดว่าอยู่ในกลุ่มประเทศ "แขกขาว" แต่ก็

ไม่มีสือมวลชน หรือ หนังสือพิมพ์ฉบับใดเรียกกลุ่มประเทศที่ไม่ใช้ "แขกขาว"เหล่านี้ว่า "แขกดำ" แต่ประการใด

ที่ประเทศจีนทางทิศตะวันตกที่มีพรหมแดนติดกับประเทศมุสลิมเหล่านี้ ก็จะมีจีนที่นับถือศาสนามุสลิมกลุ่มหนึ่ง กลุ่มนี้

จะเรียกว่า "อุย์กรู่" ซึ่งถ้าเคยติดตามข่าวจะเห็นได้ว่าเมื่อปลายปีที่แล้วมีการกระทบกระทั่งระหว่าจีนพุทธ(ชาวฮั่น) กับจีนมุสลิม

(ชาวอุย์กรู่) เป็นข่าวไปทั่วโลกครับ