เก็บตกจากงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 5 : (1) ช่วยประชาสัมพันธ์งาน

งานนี้เพิ่งเริ่มเป็นวันแรกครับ ยังมีไปถึงวันอาทิตย์ที่ 2 ก.ค. 49 ผมดูกำหนดการและบรรยากาศภายในงาน (ที่บริเวณคณะเกษตรศาสตร์ฯ มน.) แล้ว อยากจะบอกกับทุกท่านที่มีโอกาสครับว่า “อย่าพลาดครับ” ปีนี้เขาจัดดีมาก

         วันพุธที่ 28 มิ.ย. 49 ประมาณ 4 โมงเย็น ผมได้มีโอกาสเข้าไปร่วมฟังการเสวนาวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน ภายใต้หัวข้อ “อาหารปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม สอดคล้องเศรษฐกิจพอเพียง”

         ผมเข้าไปในช่วงท้ายของรายการแล้ว แต่ก็ได้ความรู้มากครับ

         ผู้ดำเนินการอภิปราย คือ “ทิดบ้วน บางปลาม้า” หรือ ชื่อจริงคือ ผศ.อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธ์ แห่งภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์

         ผู้อภิปรายมี 4 ท่าน คือ

         1. คุณสุภา ใยเมือง  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)

         2. คุณอำนาจ เจิมแหล่ ผู้เชี่ยวชาญด้านป่าชุมชนและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

         3. คุณประสานศุกร์ นัยเนตร ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยตากอินทรีย์ บ้านไร่ จ.พิษณุโลก

         4. คุณป้อมเพชร กาพึง เกษตรกรตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง

         เนื้อหาที่อภิปรายส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมของการอยู่ร่วมกันของ “คนกับคน” หรือของ “คนกับธรรมชาติ” เพื่อให้เกิดความสุขมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของการสร้างความร่ำรวยที่เป็นตัวเงิน

         ผมคิดว่าถ้ามีเวทีแบบนี้บ่อย ๆ ก็อาจจะช่วยดึงช่วยปรับให้ทิศทางการพัฒนา (ทุกระดับ) หรือช่วยปรับกรอบแนวคิดของคน (ปัจเจก) ส่วนใหญ่ให้กลับมาใน “ทางสายกลาง” ได้

         งานนี้เพิ่งเริ่มเป็นวันแรกครับ ยังมีไปถึงวันอาทิตย์ที่ 2 ก.ค. 49 ผมดูกำหนดการและบรรยากาศภายในงาน (ที่บริเวณคณะเกษตรศาสตร์ฯ มน.) แล้ว อยากจะบอกกับทุกท่านที่มีโอกาสครับว่า “อย่าพลาดครับ” ปีนี้เขาจัดดีมาก

         วิบูลย์  วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (0)