จดๆจ้องๆมานานว่าจะเปิด blog ตัวเอง  แต่ด้วยความกลัวว่าจะเป็น blog ตายก็เลยไม่ได้เปิดสักที  แต่ก็อดทนต่อไปไม่ไหวอะไรจะเกิดเกิด  สัมมนาสรุปงานวิจัย  PAR ของ  food  safety  (27-28 มิ.ย.49)ที่กรมส่งเสริมการเกษตร  วงเดียวกับคุณวีระยุทธ สมป่าสัก  จากกำแพงเพชร  คุยไปคุยมา  ก็เลยให้คุณวีระยุทธ ช่วยเปิดให้  แล้งสัญญาว่าจะนำประสบการณ์มา ล.ป.ร.ร. กันต่อไป จะไม่ให้เป็นblog ตาย