อาชีพครู

SUWAIBAH
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ครูเป็นผู้เสียสละ
อาชีพครูเป็นอาชีพที่ทุกคนควรจะเห็นใจเพราะครูทุกคนทุ่มเทความรู้ความสามารถและชีวิตเพื่อสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีของสังคม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รักครูความเห็น (0)