10 คำถาม 10 คำตอบ

capsule_r
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

Questions & Answer

 1. ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้าง
- Hardware - Software

2. Hardware คืออะไร มีส่วนประกอบอะไรบ้าง
- Hardware คือ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ มีส่วนประกอบคือ
       1. ส่วนประมวลผล CPU(Central Processor Unit)
       2. ส่วนนำเข้า (Input Unit)
       3. ส่วนแสดงผล (Output Unit)
       4. อุปกรณ์อื่น ๆ

3.หน้าที่หลักของ CPU คืออะไร
- หน้าที่หลักของ CPU คือ การประมวลผลข้อมูลจาก RAM ในลักษณะของการคำนวณ การเปรียบเทียบ การเคลื่อนย้ายข้อมูล

4. RAM ย่อมาจากคำว่าอะไร
- Random Access Memory หน่วยความ่จำชั่วคราว

5. ส่วนนำเข้า (Input Unit) มีอะไรบ้าง
- Keyboard , mouse , trackball

 6. อุปกรณ์แสดงผลได้แก่ อะไร
- จอ CRT ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และ จอ LCD ในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค

7. อุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลผ่าน USB โดยไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์คืออะไร
- USB Handy drive

 8. คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และสามารถประมวลผลได้เร็วในการทำงาน เรียกว่าอะไร
- Super computers

9. คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computers) มีลักษณะอย่างไร - มีลักษณะเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก มีความสามารถในการประมวลผลไม่มากนัก

10. เครื่องพิมพ์มีกี่ประเภท อะไรบ้าง
- มี 4 ประเภท คือ 1. Dot matrix 2. Laser 3. Ink Jet 4.Thermal

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)ความเห็น (1)

แมรี่
IP: xxx.180.32.133
เขียนเมื่อ 

เราได้ไปตอบปัญหาแล้วล่ะ วันที่ 18 สิงหาคม 2554