ขมรมหนูรักดนตรีไทย


ความมีใจรักตระหนักถึงคุณค่าของดนตรีไทย

ชมรม หนูรักดนตรีไทย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย  ความมีใจรัก ตระหนักถึงคุณค่าของดนตรีไทย มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการท่จะอนุรักษ์ไว้ซึ่งมรดกอันลำค่าของชาติถือเป็นหน้าท่ท่สำคัญท่จะต้องถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์เพื่อปลูกฝังความเป็นไทย ความรัก และความสามัคคี

เทคนิควิธีการปฏิบัติ

1.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

2. เสนอโครงการของบประมาณสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

3. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้เรียนดนตรีไทยในวิชาศิลปะและจัดตั้งชมรม

4. เริ่มสอนให้นักเรียนรู้จักครูดนตรีในสมัยต่างๆ เรียนรู้ประวัติของดนตรีไทย เรียนรู้ประเภทของดนตรีไทย การปฏิบัติ และการดูแลรักษาท่ถูกวิธี

5. สอนการนับจังหวะ การอ่านโน๊ต และการบรรเลงเพลงไทยในบทเรียน

บทเรียนที่ได้   โรงเรียนมีชมรมหนูรักดนตรีไทย  มีสมาชิกในชมรมเป็นนักเรียนชั้น ป.4 - 6 จำนวน 30 คน แต่ละคนมีความสามารถในการบรรเลงเพลงดนตรีไทย ตามความสนใจ ท่จะเล่น ฝึกปฏิบัติ เครื่องดนตรี ชนิดใดๆ ซึ่งได้เลือกไว้ตั้งแต่สมัครเข้าเรียนในชมรม วงดนตรีของโรงเรียนเป็นวงเครื่องสายผสมขิมมีโอกาสนำนักเรียนไปแสดงในงานต่างๆ ร่วมกับชุมชน เช่น ต้อนรับชาวมาเลย์ งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว

แนวทางแก้ไข

1. ควรปรับปรุงสถานท่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสม

2. ควรมีการเผยแพร่ความรู้เรื่องหลักและวิธีปฏิบัติท่ถูกต้องเกี่ยวกับดนตรีไทย ให้แก่บุคลากรในโรงเรียนและกลุ่มผู้สนใจในชุมชน

คำสำคัญ (Tags): #ดนตรีไทย
หมายเลขบันทึก: 35947เขียนเมื่อ 28 มิถุนายน 2006 14:08 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 15:13 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (1)
เฮ้..คุณอรุณ บล็อกคุณเป็นเรื่องเกี่ยวกับดนตรี ดีมาก โรงเรียนทั้งโรง ไม่มีบุคคลากรคนใด มีทักษะทางดนตรีเลย มีแค่เรื่อง โอเกะ เท่านั้นที่ครูเก่ง คุณช่วยลงบล็อกให้ละเอียดกว่านี้ จะดีมาก แต่ เอ้ะ ทำไม่ นานจังกว่าจะลงได้ เป็นบล็อกที 2
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี