คุณเลือกที่จะเป็นแบบไหน

Porjai
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
คุณเลือกที่จะเป็นมนุษย์แบบไหน กำหนดเป้าหมายชีวิตและวางแผนที่จะเดินไปสู่หนทางนั้นไว้อย่างไร

คนทุกคนไม่ว่าเชื้อชาติใด ต่างก็ปรารถนาความสำเร็จในการดำเนินชีวิต   แต่ทว่าน้อยคนที่ตอบได้ว่า เป้าหมาย ความสำเร็จของตนคืออะไร และยิ่งน้อยลงไปอีกที่ วางแผน และ บริหารเวลา อย่างดี เพื่อไปถึงความสำเร็จนั้น  คนที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตจึงมีอยู่ไม่มากนักในสังคมนี้

การจัดการกับเวลา (Time Management) ได้ดี  ก่อนอื่นต้องรู้เป้าหมายในการดำเนินชีวิต  จะเลือกเป็น มนุษย์ส่วนตัว (Personal Man) ที่มีอิสรภาพ มักจมอยู่กับตัวเองในสังคมเล็กๆ  มีความสุขในแบบฉบับของตัวเอง  ไม่ต้องปวดหัวกับความเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก  หรือ มนุษย์ครอบครัว (Family Man) แบบฉบับของครอบครัวในฝัน  แบ่งปันเวลาส่วนใหญ่ให้กับครอบครัว  ไม่ก้าวกระโดดในหน้าที่การงาน  เลิกงานตรงเวลาแต่รับผิดชอบ  อาจเหมือนเฉื่อยชา ไม่ทันใจ  ไม่รักความก้าวหน้า  แต่มีความมั่นคงถาวร  มนุษย์งาน (Business Man) ที่ไม่มีความเป็นตัวของตัวเอง โดดเดี่ยว  ขาดอิสรภาพเพราะถูกผูกขาดไว้กับชีวิตการทำงาน  สามารถก้าวสู่ความยิ่งใหญ่ได้รวดเร็ว  แต่ก็เสี่ยงที่จะต้องกลัวตก กลัวเหงา หากกลับไปใช้ชีวิตปกติ  สุขภาพกาย สุขภาพจิตไม่ดี   หรือมนุษย์สังคม (Social Man) ที่มีความสุขสนุกสนานกับกิจกรรมไม่ได้ว่างเว้น เพื่อนฝูงไม่ขาดหาย แต่รายจ่ายมักไม่ค่อยสัมพันธ์กับรายรับ ครอบครัวไม่แน่นแฟ้น สมบูรณ์  

หรืออาจเลือกใช้ชีวิตแบบผสมผสาน   แต่จังหวะ (Step) ของชีวิตที่ดี เช่น เริ่มวัยทำงานแบบมนุษย์งาน เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพแล้วหาความสุขใจในช่วงมีครอบครัว  อาจมีสังคมบ้างเพื่อไม่ให้เงียบเหงาในบั้นปลาย แต่ต้องสามารถอยู่ได้เมื่อไม่มีใคร นี่คือชีวิตในอุดมคติของหลายๆคน

เราไม่สามารถควบคุมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   แต่สามารถปรับตนเองได้  เริ่มต้นจาก Micro สู่ Macro คือมองจากตนไปสู่คนอื่น  เมื่อรู้เป้าหมายที่ชัดเจนในตนเองว่าจะไปในทิศทางใด ไปสู่สถานการณ์อย่างไร จะทำให้สามารถกำหนดวิธีการที่จะไปสู่เป้าหมายอย่างสมดุลได้ แล้วจึงพิจารณาจาก Major สู่ Minor คือเริ่มจากสิ่งที่สำคัญที่สุดไปสู่สิ่งที่สำคัญน้อยที่สุด  ไม่ใช่คิดจะให้ทุกอย่างประสบความสำเร็จสมบูรณ์พร้อมไปหมด  แล้วสุดท้ายก็จะไม่เหลืออะไร

ผู้ที่จะประสบความสำเร็จได้ ต้องมีลักษณะดังนี้

1. มีเหตุมีผล (Reasonableness)

2. เดินสายกลาง (Moderation)

3. ตรงต่อเวลา (Punctuality)

4. มีระเบียบวินัย (Methodism)

5. มีศีลธรรม (Noble Mind)

"แล้วคุณเลือกที่จะเป็นมนุษย์แบบไหน กำหนดเป้าหมายชีวิตและวางแผนที่จะเดินไปสู่หนทางนั้นไว้อย่างไร"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PorJaiความเห็น (1)

เจี๊ยบ-เจี๊ยบ
IP: xxx.129.54.82
เขียนเมื่อ 
เป็นบทความสั้นๆที่ดีมากเลยค่ะ  อธิบายได้  มีเหตุผล  ขอยืมไปใช้หน่อยนะคะ