ด้วยศรัทธา (Believe in...)

ปภังกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

หลาย ๆ คนเคยกล่าวไว้ว่า "ชีวิตคือการเดินทาง"

แต่เส้นทางการเดินของแต่ละคนนั้นต่างก็ถูกขีด ถูกวาดไว้ด้วยพลังกาย พลังใจที่สรรสร้างไว้ด้วยคำว่า "ศรัทธา..."

ในทุกย่างก้าวของเท้าซ้ายที่ต้องตามด้วยเท้าขวานั้น ไม่ว่าเราจะก้าวไปที่แห่งใด เราต้องเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราจะไปนั้น "มีคุณค่า"

เทคโนโลยียานพาหนะเคยพาฉันไปยังแม่สายจังหวัดเชียงราย อันเป็นดินแดนเหนือสุดของประเทศ แต่วันนี้ "ความศรัทธา" พาฉัน มิตร สหาย ก้าวเดินไปด้วย "ความมุ่งมั่น"

ความตั้งใจที่เรามุ่งมั่นที่จะนำอัตภาพอันประเสริฐที่ได้กำเนิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนา ตั้งหน้า ตั้งตา "ปฏิบัติภาวนา" ให้เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ตามรอยพระยุคลบาทแห่งพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

น้อมนำชีวิตและจิตใจปฏิบัติบูชาถวายแด่องค์พ่อแม่ครูอาจารย์ผู้ที่เทิดทูนไว้เหนือเกล้า

พร้อมกันนี้ฉันและเด็ก ๆ ทั้งหลายก็พร้อมใจกันใช้สองเท้าก้าวเดินเพื่อเทิดทูนความเมตตา กรุณาแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกท่าน

และบุคคลที่สำคัญนั้น จะเป็นใครเสียไม่ได้นอกเสียจาก "พระอรหันต์ในบ้าน" คุณพ่อ คุณแม่ ผู้มีพระคุณ อีกทั้งญาติ ๆ บรรพบุรุษ บุพการีชนที่ยังมีชีวิตอยู่ และที่ล่วงลับไปแล้ว

 

เราได้น้อมความรักหล่อหลอมรวมเป็น "ศรัทธา" น้อมนำมาเป็นแรงกาย และแรงใจเพื่อให้สองเท้าได้ฟันฝ่า อุปสสรค ขวากหนาม ฝน ร้อน หนาว มุ่งมั่นและฟันฝ่าไปตามแรงแห่งศรัทธานั้น

หากคุณเคยรักใครสักคนและพร้อมพรั่งด้วยศรัทธาแล้วไซร้ คุณจะแปรเปลี่ยนความศรัทธานั้นให้เป็นพลังที่จะก้าวไป

เหงื่อทุกหยด หยาดน้ำตาของเด็กตัวน้อย ๆ ที่ไหลหลั่งริน ได้หล่อมหลอมรวมเป็นกำลังทะลายปราการความเหนื่อย ความล้าที่ขวางกั้น เพื่อพร้อมจะทำเพื่อคนที่เรารัก

พระรัตนตรัยอันเป็นสรณะ (ที่พึ่ง) อันสูงสุด ความสุขอันเป็นวิมุติ นำพาถึงจุดสิ้นสุดแห่งสังสารวัฏ

ความศรัทธาที่เปี่ยมล้น ตั้งมั่น นำพาฉันให้ก้าวไป

ความศรัทธาน้อมนำมาซึ่งพลังแห่งหัวใจ ขอเทิดทูนถวายแด่พระรัตนตรัยและผู้มีพระคุณ...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โลกแห่งธรรมความเห็น (5)

ลได้อ่านบันทึกนี้แล้ว รู้สึกปีติและเชื่อมันในศรัทธาแห่งองค์พระรัตนตรัยค่ะ เพียงสองขาน้อยของน้องในนภาพ แสดงถึงใจที่มุ่งมั่นและศรัทธาอันยิ่งใหญ่ พร้อมจะนำพาให้เข้าถึงความจริง และเป้าหมายอันสูงสุด สาธุ

เขียนเมื่อ 

ด้วยพลังกาย พลังใจ และศรัทธาอันมุ่งมั่น ให้พบกับความสุขอันเป็นวิมุติ นำพาถึงจุดสิ้นสุดแห่งสังสารวัฏ

สาธุ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ..

  • ขอโมทนาบุญ..ด้วยศรัทธา..สาธุ..
  • ขอให้มีความสุขนะคะ..
  • เดินทางปลอดภัยค่ะ..
เขียนเมื่อ 

พลังแห่งศรัทธาเป็นพลังที่มีอยู่ในตัวของทุกผู้ ทุกคน

หากเราศรัทธาสิ่งใดทั้งกายและใจของเราจะก้าวเพื่อไปให้ถึงสิ่งนั้น

ศรัทธาดีไปดี ศรัทธาชั่วไปชั่ว

ขอให้ตั้งจิตตรงตั้งมั่นด้วยความมี "สัมมาทิฏฐิ" เห็นผิดเป็นผิด เห็นชอบเป็นชอบ แล้วชีวิตนี้จะเดินทางสายตรงที่ประกอบด้วย "ศรัทธา..."

เขียนเมื่อ 

เดินครับ เดินต่อไป สู้ๆ ทุกท่านผุ้ใช้ชีวิต