เด็กฝาง
นางสาว พานุมาศ ไคร้หมู

โรงเรียนทางเลือก


โรงเรียนทางเลือก
 

    โรงเรียนทางเลือกกับโรงเรียนที่เน้นการเรียนวิชาการอาจมีความแตกต่างกันไม่มาก แต่ในทางตรงกันข้ามกันในแง่ของการสอนอาจมีวิธีการสอนที่แตกต่างกันแต่ความรู้ที่ได้รับไม่ต่างกันเลย

    โรงเรียนทางเลือกทั้งสามโรงเรียนมีความคล้ายคลึงกันในแง่ของการเรียนการสอนเป็นโรงเรียนที่เน้นในเรื่องของปฏิบัติ เน้นในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมหลักสูตรการสอนที่มีการบูรณาการโดยการสอดแทรกประสบการณืต่างๆ ที่ให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้เองจากการกระทำลงมือทำเอง

    เด็กสามารถเรียนรู้ควบคู่ไปกับธรรมชาติสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในปัจจุบันทำให้เด็กรู้จักตัวเองมากขึ้นสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยความรู้สึกนึกคิดของตัวเค้าเองทำให้เด็กเกิดทักษะเสริมสร้างศักยภาพ ให้เด็กได้เรียนรู้ทันโลกเหตการณ์ปัจจุบัน การสอนในลักษณะนี้เป็นการเน้นความรู้แบบองค์รวมฝึกให้เด็กมีความอดทนมีความสามัคคีซึ่ง

    การเรียนการสอนในลักษณะนี้ทำให้เรามองเห็นความแตกต่างระหว่างโรงเรียนทางเลือกกับโรงเรียนธรรมดาที่เน้นหลักการแบบการจำโดยเน้นครูเป็นผู้สอนและให้เด็กเป็นผู้ฟังโดยเน้นการจำเป็นหลักซึ่งตัวดิฉันเองเห็นด้วยกับการเรียนการสอนในลักษณะของโรงเรียนทางเลือกเพราะในตัวมนุษย์เองสามารถเป็นไปตามพัฒนาการของแต่ละช่วงอายุและวัยเป็นพัฒนาการศักยภาพของมนุษย์ในมุมมองแง่ของศาสตร์และศิลป์ที่มีอยู่ในตัวมนุษย์เองหรือความรู้ที่มนุษย์ต้องแสวงหาไขว่คว้าตามกระแสโลกาภิวัตน์

    การเรียนการสอนในลักษณะนี้จะทำให้เด็กเรียนด้วยความอยากรู้เรียนด้วยความสนุกสนานเป็นบรรยากาศการเรียนที่เด็กไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าสิ่งที่ครูป้อนให้เป็นการเรียนที่แฝงไปด้วยความรู้และประสบการณ์ที่เด็กควรจะได้รับถ้ามีการปรับการเรียนการสอนแบบนี้ในโรงเรียนทุกโรงทั่วประเทศประเทศไทยจะได้พัฒนาการศึกษาให้มีระดับที่สูงขึ้นเทียบเท่ากับประเทศอื่นที่พัฒนาแล้ว

หมายเลขบันทึก: 357086เขียนเมื่อ 8 พฤษภาคม 2010 22:13 น. ()แก้ไขเมื่อ 29 มีนาคม 2012 10:29 น. ()สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี