โรงเรียนทางเลือก


วิเคราะห์และสังเคราะห์โรงเรียนทางเลือก 3 โรงเรียน ดังนี้

1. โรงเรียนรุ่งอรุณ  เป็นโรงเรียนที่เน้นกิจกรรมเรียนรู้จากธรรมชาติให้นักเรียนสนุกกับการเรียนซึ่งได้แนวคิดธรรมชาติจากพระพุทธศาสนา คือ ชีวิตคือการเรียนรู้ เรียนรู้ด้วยตัวเอง ซึ่งนักเรียนจะมีความรู้ความสามารถอยู่ที่ตัวเราเอง ทางโรงเรียนจะเป็นที่ป้อนข้อมูลให้

กระบวนการเรียนรู้ คือ

  • เรียนรู้อย่างลึกซึ้ง
  • ลงมือทำ
  • ต้องสื่อสารให้เป็น รู้อะไร

ซึ่งการเรียนรู้แบบการทำกิจกรรมจะทำให้นักเรียนมีความอดทนและความสามัคคี

2.  โรงเรียนเพลินพัฒนา  เป็นโรงเรียนที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ ได้คิด และมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้เรียนรู้ด้วยตัวเองดีกว่าจะให้นักเรียนท่องจำ จะสอนแบบก้าวพอดี คือ สอนตามวัยไม่เน้นวิชาการมาก และ จะสอนแบบบูรณาสาระวิชาที่แตกแยกมารวมกัน เช่น วิชาภาษาไทยรวมกับวิชาพละศึกษา

กระบวนการเรียนรู้ คือ จะเน้น

  • ทักษะชีวิต
  • ทักษะการเรียนรู้
  • ทักษะการทำงาน

คติของโรงเรียนนี้คือ เล่นจริง ลงมือจริง จับต้องได้จริง

ซึ่งจะทำให้เด็กได้เรียนรู้เอง ทำให้ดูแลตัวเองได้

3.  โรงเรียนปัญโญทัย  เป็นโรงเรียนที่สอนตามศักยภาพของมนุษย์ของแต่ละช่วงวัยเน้นองค์รวมในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ซึ่งหลักสูตรที่เรียนจะดูความสำคัญของวัย จะสอนให้เด็กรู้จักตัวเอง ได้คิด และสิ่งที่ได้เรียนนำไปใช้ในชีวิตได้จริง ๆ และมีความรับผิดชอบ

ซึ่งจะทำให้เด็ก มีความคิด รักในการเรียน ใฝ่ที่จะเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาได้

 

โรงเรียนทางเลือก 3 โรงเรียนมีความเหมือนกันคือ เน้นในการทำกิจกรรม ให้เด็กได้เรียนรู้ ได้คิด ด้วยตัวเอง

โรงเรียนทางเลือก 3 โรงเรียนมีความต่างกันคือ

  • โรงเรียนรุ่งอรุณ เป็นโรงเรียนที่เน้นกิจกรรมเรียนรู้จากธรรมชาติ
  • โรงเรียนเพลินพัฒนา  เป็นโรงเรียนที่สอนแบบบูรณาสาระวิชาที่แตกแยกมารวมกัน
  • โรงเรียนปัญโญทัย เป็นโรงเรียนที่สอนตามศักยภาพของมนุษย์แต่ละช่วงวัย

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 357082เขียนเมื่อ 8 พฤษภาคม 2010 22:08 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 14:02 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี