GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ห้องเรียนมีชีวิต

ห้องเรียนมีชีวิตเกิดขึ้นได้ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของผู้บริหารและความร่วมมือของครูและนักเรียน
   โรงเรียนพระยาประเสริฐฯจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในร.ร. เช่น ห้องสมุดIT ห้องวิทย์ ห้องคณิต ห้องกีฬา ห้องเมาติมีเดีย ห้องจริยะ ฯลฯ แต่เดิมห้องต่างๆใช้เฉพาะเวลาเรียนเท่านั้น ท่านผู้อำนวยการเห็นว่าการใช้ห้องต่างๆไม่คุ้มค่า  ห้องแหล่งเรียนรู้ไม่มีชีวิต จึงเปิดให้นักเรียนใช้ห้องปฏิบัติการต่างๆในช่วงพักกลางวันอย่างอิสระตามความต้องการของนักเรียน ดูหนังฟังเพลง เล่มเกมคณิตศาสตร์ ทดลองวิทยาศาสตร์ ค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุด  ทำให้ห้องปฏิบัติการต่างๆมีชีวิตขึ้น นักเรียนได้เข้าใช้ปฏิบัติกิจกรรมตามความต้องการ อย่างมีความสุข โดยมีครูดูแลความเรียบร้อย  จึงอาจกล่าวได้ว่าห้องเรียนมีชีวิตเกิดขึ้นได้ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของผู้บริหารและความร่วมมือของครูและนักเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 35699
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 2
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (2)

เยี่ยมมาก ๆ เลยครับ ทั้งวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุก ๆ คนในโรงเรียนครับ ขอเอาใจช่วยอีกใจครับเพื่อพัฒนาเด็กไทยของเรา

ขอแสดงความชื่นชม    ในการจัดการบริหารของโรงเรียนค่ะ  GotSmiley for FREE! Click Here  GotSmiley for FREE! Click Here