ห้องเรียนมีชีวิต

pps km. nanthawan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ห้องเรียนมีชีวิตเกิดขึ้นได้ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของผู้บริหารและความร่วมมือของครูและนักเรียน
   โรงเรียนพระยาประเสริฐฯจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในร.ร. เช่น ห้องสมุดIT ห้องวิทย์ ห้องคณิต ห้องกีฬา ห้องเมาติมีเดีย ห้องจริยะ ฯลฯ แต่เดิมห้องต่างๆใช้เฉพาะเวลาเรียนเท่านั้น ท่านผู้อำนวยการเห็นว่าการใช้ห้องต่างๆไม่คุ้มค่า  ห้องแหล่งเรียนรู้ไม่มีชีวิต จึงเปิดให้นักเรียนใช้ห้องปฏิบัติการต่างๆในช่วงพักกลางวันอย่างอิสระตามความต้องการของนักเรียน ดูหนังฟังเพลง เล่มเกมคณิตศาสตร์ ทดลองวิทยาศาสตร์ ค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุด  ทำให้ห้องปฏิบัติการต่างๆมีชีวิตขึ้น นักเรียนได้เข้าใช้ปฏิบัติกิจกรรมตามความต้องการ อย่างมีความสุข โดยมีครูดูแลความเรียบร้อย  จึงอาจกล่าวได้ว่าห้องเรียนมีชีวิตเกิดขึ้นได้ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของผู้บริหารและความร่วมมือของครูและนักเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูคณิตศาสตร์ระดับประถมความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
เยี่ยมมาก ๆ เลยครับ ทั้งวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุก ๆ คนในโรงเรียนครับ ขอเอาใจช่วยอีกใจครับเพื่อพัฒนาเด็กไทยของเรา
สุขฤดี กทม.
IP: xxx.57.179.21
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความชื่นชม    ในการจัดการบริหารของโรงเรียนค่ะ  GotSmiley for FREE! Click Here  GotSmiley for FREE! Click Here