เมื่อ 23-25 มิถุนายน ที่ผ่านมา ผมกับทีม(เอ้ ปิย์ ปู) ได้ไปบรรยายเรื่องการจัดการความรู้และจัดกิจกรรมกลุ่มให้กับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทั้ง 5 วิทยาเขต ได้เห็นถึงพลังความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยที่นำโดย ผศ. ประหยัด รองออธิการบดีฝ่ายวางแผน ที่เป็นCKOและให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมทั้ง 3 วัน ในวันที่ 25 จัดที่วิทยาเขตพาณิชยการพระนคร(วังนางเลิ้งเก่า)

               ก่อนเลิกการประชุมผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ   สุวรรณเวชหัวหน้าแผนกวิชาภาษาไทย  และหัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ ได้อ่านบทประพันธ์ขอบคุณพวกเรา ซึ่งเป็นที่ประทับใจมาก ดังนี้บทประพันธ์ 

ขอบคุณ  วิทยากรพิเศษนายแพทย์พิเชฐ   บัญญัติ
ผู้อำนวยการ  ระดับ 8  โรงพยาบาลบ้านตาก  จังหวัดตาก

"การจัดการ  ความรู้  แบบบูรณาการ            

ภาระงาน  ที่พวกเรา  ต้องศึกษา            

วิทยากร  สอนความรู้  คู่ปัญญา            

แก้ปัญหา  พัฒนา  คุณค่าคน                                      

หมอพิเชฐ  บัญญัติ  จัดมาฝาก            

ถึงลำบาก  ยากแค่ไหน  หมอไม่สน            

มี หัว คิด     มือ ทำ   ย้ำ ใจ ตน            

มุ่งสู่ผล  ทนสู้งาน  สานนวัตกรรม                                     

 5 วิทยาเขต  เกิดแนวทาง  ต่างมุมคิด            

ใจต้องเปิด  ปากอย่าปิด  คิดสร้างสรรค์            

ต้นพันธุ์ดี  ที่นาดี  มีแบ่งปัน            

ก้าวพร้อมกัน   ปั้นเป้าหมาย   สู่ปลายทาง                                     

เคยเจ็บไข้   ไม่สบาย   ไปหาหมอ            

วันนี้ขอ   หมอเป็นครู   ผู้สะสาง            

ช่วยปูพื้น   ช่วยคุ้ยแคะ   แนะแนวทาง            

เป็น Model   คือ แบบอย่าง   สร้างผู้นำ"                                              

ด้วยความรู้สึกซาบซึ้งใจยิ่ง              

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

(ร้อยกรองโดย  ;   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ   สุวรรณเวช หัวหน้าแผนกวิชาภาษาไทย  และหัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์)