หลายเรื่อง........ล้วนเรื่องเดียวกัน

            เมื่อคิดให้ลึก นึกให้ไกล ทำใจให้กว้าง มักพบว่าหลายๆเรื่อง คือ เรื่องเดียวกัน ดังเช่น

                  ·       พระปฐมบรมราชโองการ ( เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม)

                  ·       เศรษฐกิจพอเพียง

                   ·       แผนแม่บทชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง / แผนชีวิตชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง

                   ·       ชุมชนเข้มแข็ง / ท้องถิ่นเข้มแข็ง

                  ·        ชุมชนเป็นสุข / ตำบลเป็นสุข

                  ·       ชุมชนสุขภาวะ / ตำบลสุขภาวะ

                  ·       เมืองไทยแข็งแรง / จังหวัดแข็งแรง

                  ·       เมืองน่าอยู่ / ท้องถิ่นน่าอยู่

                  ·       การพัฒนาอย่างบูรณาการและยั่งยืน

                  ·       การแก้ปัญหาความยากจนอย่างบูรณาการ

                  ·       การเชื่อมประสานการพัฒนาที่มีพื้นที่เป็นตัวตั้ง สู่ความร่มเย็นเป็นสุขของชุมชน ท้องถิ่น และจังหวัด

                   ·       การปฏิรูปสังคมและการเมือง

                  ·       การส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม / การส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม

                  ·       มูลนิธิฉือจี้ไต้หวัน

                   ·    ปณิธานพระพุทธทาส 3 ประการ (1. ทำความเข้าใจหลักศาสนาของตน 2. สร้างความเข้าใจระหว่างศาสนา 3. ออกจากอำนาจของวัตถุนิยม)

                  ·       ความอยู่เย็นเป็นสุข / ความร่มเย็นเป็นสุข / ความอยู่ดีมีสุข

                  ·       ความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness – GNH)

                  ·       ความสุขสมบูรณ์

                  ·       ฯลฯ

            (บันทึกความคิดระหว่างเข้าร่วมการประชุมของคณะจาก เครือข่ายแผนแม่บทชุมชนภาคอีสาน ซึ่งจะไปศึกษาดูงานที่มูลนิธิฉือจี้ไต้หวัน จัดโดย ศูนย์คุณธรรม เมื่อ 12 มิ.ย. 49 ที่ กทม.)  

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

26 มิ.ย. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

คำสำคัญ (Tags)#การส่งเสริมคุณธรรม

หมายเลขบันทึก: 35691, เขียน: 26 Jun 2006 @ 21:45 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:13 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

อ่านแล้วเห็นภาพและได้ข้อคิดมาก ๆ เลยครับ แต่จะทำอย่างไรดีครับที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานที่สัมผัสกับประชาชนโดยตรงได้เข้าใจถึงหลักการต่าง ๆ เหล่านี้ครับ เพราะเขากำลังทำงานแบบแยกส่วนกันเป็นส่วนใหญ่ครับ