GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ประกาศชั้นเรียน

การบรรยายจากวิทยากร ครั้งที่2

ขอเชิญฟังการบรรยายทางวิชาการ


 เรื่อง การจัดการเรียนรู้กหลักกับตรสถานศึกษา

โดย  อาจารย์ภูรี สุวรรณทัต 

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2549 เวลา  10.30-12.00น.

ณ ห้อง 2226 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ผู้ประกาศ: ดร.กฤษดา กรุดทอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): กิจกรรมที่1
หมายเลขบันทึก: 35686
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น(0)