ประกาศชั้นเรียน

dr.kridsada
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การบรรยายจากวิทยากร ครั้งที่2

ขอเชิญฟังการบรรยายทางวิชาการ


 เรื่อง การจัดการเรียนรู้กหลักกับตรสถานศึกษา

โดย  อาจารย์ภูรี สุวรรณทัต 

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2549 เวลา  10.30-12.00น.

ณ ห้อง 2226 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ผู้ประกาศ: ดร.กฤษดา กรุดทอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ ฉลาดคิดความเห็น (0)