ประกาศชั้นเรียน

dr.kridsada
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การบรรยายจากวิทยากร ครั้งที่1

ขอเชิญฟังการบรรยายทางวิชาการ


 เรื่อง หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้

โดย  อาจารย์วารุณี วรรณรักษ์

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนโพธิสารวิทยากร

วันพุธที่5 กรกฎาคม 2549 เวลา 9.00น-10.30น.

ณ ห้อง 2226 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ผู้ประกาศ: ดร.กฤษดา กรุดทอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ ฉลาดคิดความเห็น (0)