GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ประกาศชั้นเรียน

การบรรยายจากวิทยากร ครั้งที่1

ขอเชิญฟังการบรรยายทางวิชาการ


 เรื่อง หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้

โดย  อาจารย์วารุณี วรรณรักษ์

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนโพธิสารวิทยากร

วันพุธที่5 กรกฎาคม 2549 เวลา 9.00น-10.30น.

ณ ห้อง 2226 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ผู้ประกาศ: ดร.กฤษดา กรุดทอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): กิจกรรมที่1
หมายเลขบันทึก: 35680
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)