องค์ประกอบของ e-Learning

องค์ประกอบของ e-Learning

1. ระบบจัดการการศึกษา (Management Education System) ไม่ว่าระบบใดในโลกก็ต้องมีการจัดการ เพื่อทำหน้าที่ควบคุม และประสานงาน ให้ระบบดำเนินไปอย่างถูกต้อง องค์ประกอบนี้สำคัญที่สุด เพราะทำหน้าที่ในการวางแผน กำหนดหลักสูตร ตารางเวลา แผนด้านบุคลากร แผนงานบริการ แผนด้านงบประมาณ แผนอุปกรณ์เครือข่าย แผนประเมินผลการดำเนินงาน และทำให้แผนทั้งหมด ดำเนินไปอย่างถูกต้อง รวมถึงการประเมิน และตรวจสอบ กระบวนการต่าง ๆ ในระบบ และนำหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้ระบบดำเนินต่อไปด้วยดี และไม่หยุดชะงัก

2. เนื้อหารายวิชา เป็นบท และเป็นขั้นตอน (Contents) หน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สอนคือ การเขียนคำอธิบายรายวิชา วางแผนการสอน ให้เหมาะสมกับเวลา ตรงกับความต้องการของสังคม สร้างสื่อการสอนที่เหมาะสม แยกบทเรียนเป็นบท มีการมอบหมายงานเมื่อจบบทเรียน และทำสรุปเนื้อหาไว้ตอนท้ายของแต่ละบท พร้อมแนะนำแหล่งอ้างอิงเพิ่มเติมให้ไปศึกษาค้นคว้า

3. สามารถสื่อสารระหว่างผู้เรียน และผู้สอน หรือระหว่างผู้เรียนด้วยกัน (Communication) ทุกคนในชั้นเรียนสามารถติดต่อสื่อสารกัน เพื่อหาข้อมูล ช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือตอบข้อซักถาม เพื่อให้การศึกษาได้ประสิทธิผลสูงสุด สื่อที่ใช้อาจเป็น E-mail, โทรศัพท์, Chat board, WWW board หรือ ICQ เป็นต้น ผู้สอนสามารถตรวจงานของผู้เรียน พร้อมแสดงความคิดเห็นต่องานของผู้เรียน อย่างสม่ำเสมอ และเปิดเผยผลการตรวจงาน เพื่อให้ทุกคนทราบว่า งานแต่ละแบบมีจุดบกพร่องอย่างไร เมื่อแต่ละคนทราบจุดบกพร่องของตน จะสามารถกลับไปปรับปรุงตัว หรืออ่านเรื่องใดเพิ่มเติมเป็นพิเศษได้

4. วัดผลการเรียน (Evaluation) งานที่อาจารย์มอบหมาย หรือแบบฝึกหัดท้ายบท จะทำให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ และเข้าใจเนื้อหาวิชามากขึ้น จนสามารถนำไปประยุกต์ แก้ปัญหาในอนาคตได้ แต่การจะผ่านวิชาใดไป จะต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อวัดผลการเรียน ซึ่งเป็นการรับรองว่าผู้เรียนผ่านเกณฑ์ จากสถาบันใด ถ้าไม่มีการสอบก็บอกไม่ได้ว่าผ่านหรือไม่ เพียงแต่เข้าเรียนอย่างเดียว จะไม่ได้รับความเชื่อถือมากพอ เพราะเรียนอย่างเดียว ผู้สอนอาจสอนดี สอนเก่ง สื่อการสอนยอดเยี่ยม แต่ผู้เรียนนั่งหลับ หรือโดดเรียน ก็ไม่สามารถนำการรับรองว่าเข้าเรียนนั้น ได้มาตรฐาน เพราะผ่านการอบรม มิใช่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจากการสอบ ดังนั้นการวัดผลการเรียน จึงเป็นการสร้างมาตรฐาน ที่จะนำผลการสอบไปใช้งานได้ ดังนั้น E-learning ที่ดีควรมีการสอบ ว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่

http://www.thaiall.com/internet/internet11.htm

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนพัฒนาความรู้

คำสำคัญ (Tags)#e-learning

หมายเลขบันทึก: 35676, เขียน: 26 Jun 2006 @ 18:26 (), แก้ไข: 05 Jun 2012 @ 10:09 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

อ่านแล้วได้วิธีการใหม่ ๆ และได้ข้อคิดมาก ๆ เลยครับ ดีใจแทนนักศึกษาของอาจารย์ที่จะได้ความรู้มาก ๆ ครับ
เขียนเมื่อ 

ประเด็นในส่วนของข้อสุดท้ายกำลังมองว่า ...ทำไม ??

  1. ทำไม..เราต้องมีการประเมินผู้เรียนตอนท้ายบทเรียนด้วย.. ทำไมเราไม่ประเมินระหว่างการเรียนด้วย..
  2. ทำไม..ในการที่ผู้เรียนคนนึง..ได้ชื่อว่า..ผ่านเกณฑ์ประเมินผลการสอบ..เพื่อวัดผลการเรียน เราใช้เกณฑ์จากการสอบเพียงอย่างเดียวหรือ ?? มันมีวิธีการอื่นอีกหรือไม่ ??  ลองคิดดูเล่น ๆ นะคะว่ามีผู้เรียน 2 คนเข้ามาเรียน คนนึงทำคะแนนสอบ pretest  ได้ดี และสุดท้ายก็ทำ postest ได้ดีเช่นกัน ถามว่าเค้ามีความรู้จาก e-learning ของเราจริงหรือ..หรือว่าเค้ามีความรู้เดิมอยู่แล้ว  แต่กับอีกคนนึง pretest ทำไม่ดีเลย  แต่พอ postest กลับทำได้ดีขึ้น แต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์  (ถ้าเป็นอาจารย์ ๆ มองเด็ก 2 คนนี้อย่างไรคะ  การพัฒนาตัวเองของเด็ก 2 คนนี้มีลักษณะแตกต่างกันหรือเปล่า  เราเอาอะไรเป็นมาตรฐานในการพัฒนาฯ)

คือว่า...แค่แสดงความคิดเห็นเท่านั้นนะคะ ไม่ได้โต้แย้งคะ ...