วันนี้ ผมกับทีมงาน CARD อีก 2 ท่าน ได้เข้าอบรมการทำ LO (Learning Object) ซึ่งเป็นเทคนิคการพัฒนาคอร์สแวร์โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์ฯ โดย Dr.Tracy จาก U. of waterloo แคนาดา โดยแบ่งเนื้อหาการอบรมครั้งนี้ เป็น 3 ส่วน คือ 1) Content 2) Graphic Designer 3) Instructial Designer รวมอบรม 5 วัน ส่วนจะเป็นอย่างไรนั้น ผมจะเอามาเล่า (Share) ให้ฟังครับ

 

วิชิต