ขยายการจัดการความรู้ สู่ภายนอก

จากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการจัดการความรู้ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยในแต่ละหน่วยงาน แต่ละคณะ แต่ละกลุ่มวิชา ศูนย์สำนักต่าง ๆ มหาวิทยาลัยก็ยังได้ขยายผลในการจัดการความรู้ให้กับหน่วยงานภายนอกที่มีความสนใจในกระบวนการจัดการความรู้ ได้แก่ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 41-44 และขณะนั้ได้ร่วมกับ องค์การปกครองส่วนจังหวัดในการจัดการความรู้ให้กับบุคลากร ขององค์การปกครองส่วนจังหวัด  ซึ่งทุกส่วนงานที่ได้เข้าร่วมการจัดการความรู้นอกจากจะได้ทราบองค์รวมของการจัดการความรู้แล้ว ร้อยละ 90 นำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน ทุกคนมีความมุ่งมั่นในการสร้างองค์ความรู้ แสวงหา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน plansru_km

คำสำคัญ (Tags)#รายงานผล

หมายเลขบันทึก: 35626, เขียน: 26 Jun 2006 @ 12:01 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:12 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)