คุณชุติมา ดิษฐประสพ (น้องนาง) น้องสาวทีั่น่ารักของนายบอนส่งภาพมาให้ชมครับ เป็นภาพบรรยากาศงานไหว้ครูที่คณะแพทย์ศาสตร์ มข. ของบรรดานักศึกษาปริญญาโทของคณะแพทย์ศาสตร์ 

เห็นแล้วได้บรรยากาศของความน่ารัก สดใสในวัยเรียน เลยต้องเก็บสะสมไว้ชม
สาวน้อยคนที่ยืนอยู่ขวาสุดของภาพนั่นแหละครับ น้องนาง