ยอดผู้สูงอายุพุ่ง

  Contact

  ยอดผู้สูงอายุพุ่ง  
     สหประชาชาติเผย ยอดผู้สูงอายุในไทยมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นทุกปี เฉลี่ยเหยียบ 2 แสนคนต่อปี โดยอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 70         รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุขององค์การสหประชาชาติระบุว่า อีก 150 ปี 1 ใน 3 ของพลเมืองโลกจะเป็นผู้สูงอายุ และอีก 20 ปี ผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้น 1 คน จากพลเมืองทุก 8 คน สำหรับประเทศไทยผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มจากร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 14 ในเวลา 30 ปี ขณะที่ประเทศอื่นอย่างอังกฤษจะใช้เวลาถึง 107 ปี    ล่าสุดสำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุสำรวจว่า ปี 2547-2550 อัตราผู้สูงอายุจะเพิ่มทุกปี เฉลี่ยเกือบ 200,000 คนต่อปี โดยปี 2548 ผู้สูงอายุจะเพิ่มอีก 194,549 คน ปี 2549 เพิ่มอีก 152,839 คน และปี 2550 เพิ่มอีก 194,338 คน รวมเป็น 7,040,657 คน และโดยเฉลี่ยผู้สูงอายุจะมีอายุยืนประมาณ 70 ปี  

ที่มา

ข้อมูลจาก :     http://www.thaihealth.or.th

ภาพประกอบ : อินเทอร์เน็ต

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In นา นา สาระ

Post ID: 35460, Created: , Updated, 2012-02-11 15:12:30+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #ยอดผู้สูงอายุ

Recent Posts 

Comments (0)