พิชิตโรคด้วยการออกกำลังกาย

Mr.Kraisorn
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
พิชิตโรค

ลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด

การรับประทานอาหารและพฤติกรรมของคนในปัจจุบันส่งผลให้คนเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มจำนวนสูงขึ้นมาก องค์การอนามัยโลกทำนายว่า สหัสวรรษใหม่ประชากรโลกจะเสียชีวิตด้วยโรคดังกล่าวถึง 20 ล้านคน

นอกจากวิถีชีวิตประจำวันที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคแล้ว สาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งคือ การขาดการออกกำลังกาย มีการศึกษาพบว่าคนที่เคลื่อนไหวร่างกายน้อยมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้มากกว่ากลุ่มคนที่มีกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายถึง 1.9 เท่า ในทางตรงกันข้าม การเคลื่อนไหวออกกำลังกายในระดับปานกลางสัปดาห์ละ 3 - 5 ครั้งจะส่งผลดีต่อ

 ระบบและส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในหลายลักษณะ ดังนี้      -   ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพของหัวใจและปอด ทำให้ปอดและหัวใจแข็งแรงขึ้น      -   ลดความเสี่ยงต่อการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตาย     -   ป้องกันการเกิดอาการหัวใจวายเฉียบพลัน     -   ช่วยพัฒนาการสูบฉีดเลือดและขยายหลอดเลือดให้ใหญ่ขึ้น     -   ลดการสะสมของตะกรันไขมันในหลอดเลือด     -   ลดความดันโลหิตสูง

     -   ทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดในร่างกายดีขึ้น

 
ห่างไกลโรคเบาหวาน 

คนที่มีกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายมีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นโรคเบาหวานน้อยกว่าคนที่มีกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายน้อย เนื่องจากการออกกำลังกายจะส่งผลช่วยให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานและลดระดับไขมันในเส้นเลือด  นอกจากนี้ยังพบว่า สำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานในระยะเริ่มต้น การออกกำลังกายควบคู่ไปกับการควบคุมอาหารจะช่วยรักษาโรคได้ด้วย โดยที่กิจกรรมการเดินหลังการรับประทานอาหาร 30 นาที ก็สามารถช่วยควบคุมระดับกลูโคสในเลือดได้แล้ว

ผลที่ได้รับจากการออกกำลังกาย      -   ทำให้การทำงานของอินซูลินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น            -   ลดระดับกลูโคสในเลือด            -   ลดอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจในคนที่เป็นโรคเบาหวาน            -   ช่วยควบคุมน้ำหนัก กระดูกแข็งแรง ลดโรคไขข้ออักเสบ การออกกำลังกายเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มแร่ธาตุและมวลกระดูก รักษาการจัดเรียงของไขข้อ และสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบข้อต่อ รวมทั้งเพิ่มความยืดหยุ่น-ทนทานของกล้ามเนื้อ ทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง ดังนั้นประโยชน์จากการออกกำลังกายต่อกระดูกและไขข้อก็คือ             -  ป้องกันหรือชะลอการเกิดภาวะกระดูกบาง กระดูกพรุน            -  ลดการเกิดอาการปวดหลัง            -  ลดอาการบาดเจ็บจากกล้ามเนื้อตึงตัว

            -  ช่วยรักษากระดูก กล้ามเนื้อ และข้อต่อ

 http://www.thaihealth.or.th/news.php?id=1024
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นา นา สาระความเห็น (0)