Ping
สบร. พัชรา สุนทรารชุน

บุคลากรคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดขององค์กร


เนื่องจากเกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัย อ่านบทความที่เกี่ยวกับ HR ที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังดังนี้

เนื่องจากเกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัย จึงได้ข้อมูลทำให้ทราบว่ามีลูกจ้างชั่วคราวลาออกเป็นจำนวนมาก และมีโอกาสได้อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับ HR ที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังดังนี้

BTSได้นำแนวคิดการสร้างแรงจูงใจสำหรับพนักงานให้เพิ่มประสิทธภาพในการทำงาน และทำงานอย่างมีความสุข ด้วยการผสมผสานแนวคิดการสะสมไมล์สายการบิน กับHR ชื่อโครงการ หนูด่วนชวนขยัน ได้จัดตั้งคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยหัวหน้างานทุกหน่วยประชุมพิจารณาปัจจัยการคิดคะแนนและให้รางวัล โดยโครงการมีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมให้พนักงานอยู่กับองค์กรและปฏิบัติหน้าที่เหมาะสมกับความคาดหวังขององค์กร การคิดคะแนนจึงเป็นการให้รางวัล ไม่ใช่การปรับลดหรือลงโทษ เพื่อจูงใจอย่างแท้จริง

การสะสมแต้ม-แลกรางวัล

1.คะแนนคุณค่าพนักงาน คือคะแนนที่ได้จากการประพฤติปฏิบัติตามความคาดหวังขององค์กร ซึ่งนอกจากพิจารณาตามเกณฑ์แล้วอายุงานโดยคูณด้วย1,1.2,1.3 ถ้าอายุงาน 1,2,3 ปีตามลำดับจนตัวคูณสูงสุดเท่ากับ 2 คะแนน 3,000 คะแนนแลกเงินรางวัลได้ 500 บาทต่อเดือน และ6,000,9,000,13,000 คะแนน แลกได้ 1100,1800 และ2900 บาทต่อเดือนตามลำดับติดต่อกัน12 เดือน สูงสุดเดือนละ 15,600 บาท

2.คะแนนเกียรติคุณพนักงาน คือคะแนนคุณค่าพนักงานทั้งหมดที่พนักงานได้รับในแต่ละปีรวมกันทุกปีตลอดอายุการทำงานในบริษัท เป็นคะแนนที่นำมาทดแทนการให้รางวัลตามอายุงาน เมื่อคะแนนสะสมถึงเกณฑ์ที่กำหนดเช่นถึง 6000 คะแนน จะเปลี่ยนบัตรพนักงานเป็นสีเขียว พนักงานจะได้คะแนนคุณค่าพนักงานบวกพิเศษในปีต่อไปอีก30% เช่น ได้คะแนน 2000+ 600 =2600 คะแนน ทำให้แลกของรางวัลได้เร็วขึ้น จากบัตรเขียวจะเลื่อนระดับเป็นบัตรเงิน บัตรทอง และบัตรแพลทตินัม และได้รับคะแนนบวกพิเศษ 40%,50%,60% ตามลำดับ

ตัวอย่างปัจจัยคะแนนในการประเมินคุณค่าพนักงาน

1.ปัจจัยด้านความคิดหรือการประพฤติปฏิบัติ

ปัจจัย

เกณฑ์

คะแนน

1.1ต่อองค์การหรือลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย

         *ลดค่าใช้จ่ายจากปกติ

         *ลดขั้นตอน/เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 

         

   

*ประหยัดค่าใช้จ่าย³3%

*เสนอแนะแนวทางในการทำงานปกติของตนเองและได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ

   

*40 คะแนนต่อปีบัญชี

*ไม่เกิน 50 คะแนนต่อกรณี

1.2 ต่อลูกค้าหรือสาธารณชน

     *สร้างความประทับใจแก่ลูกค้า

    *ให้ความปลอดภัยแก่ลูกค้า

 

*ไม่เคยถูกร้องเรียนหรือตำหนิจากลูกค้าในรอบไตรมาส

*ได้รับหนังสือชมเชยจากลูกค้า

 

*15-30 คะแนนต่อไตรมาส

 

*ไม่เกิน 100 คะแนนต่อกรณี

1.3 ต่อสังคม

   *เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม

   *เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท

*แสดงความสามารถพิเศษ/สร้างชื่อเสียงให้บริษัท

*แสดงความสามารถพิเศษ/อุทิศตนจัดกิจกรรมของบริษัท

*สนับสนุนห้องอาหารของพนักงาน

*ไม่เกิน 100คะแนนต่ครั้ง

 

*ไม่เกิน 50 คะแนนต่อครั้ง

  

*ทุก 50 บาทได้ 1 คะแนน

2.ปัจจัยด้านวินัย

2.1 การปฏิบัติตนในการปฏิบัติงาน                                                  

   *ลาป่วย ลากิจ อื่นๆ                *ลาป่วยไม่เกิน 4 วันต่อปี                   *40 คะแนนต่อปีบัญชี

*มาสายกลับก่อน                      *ไม่มี                                                   *200คะแนนต่อปีบัญชี

2.2ปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับ

  *แต่งกายถูกระเบียบ                *แต่งกายถูกระเบียบ                        *20 คะแนนต่อปีบัญชี

  ติดบัตรพนักงานขณะอยู่ในที่ทำงาน *ติดบัตรขณะอยู่ในที่ทำงาน *20 คะแนนต่อปีบัญชี

 3. ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานที่ได้รับ                               

มอบหมายตามระเบียบปฏิบัติ

3.1 ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามระเบียบปฏิบัติ

    *ไม่มีเงินขาดในการปฏิบัติงานประจำวัน                                *30-35คะแนนต่อไตรมาส

   *ปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ผิดปกติ *ถูกต้อง ครบถ้วน *30 คะแนนต่อกรณี

ความสำเร็จของโครงการ

ผลการดำเนินงาน 1ปี มีพนักงานได้คะแนนถึงเกณฑ์และขอแลกเงินรางวัล 20 ราย ประโยชน์ขององค์กรที่เห็นชัดคือวินัยการทำงานดีขึ้น ลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าและเครื่องใช้สำนักงาน และพนักงานมีความตั้งใจทำงานมากขึ้น

บำราศฯสนใจแนวคิดนี้บ้างมั้ยคะ

คำสำคัญ (Tags): #อาชีวอนามัย#hrd
หมายเลขบันทึก: 35446เขียนเมื่อ 24 มิถุนายน 2006 22:04 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 มิถุนายน 2012 08:54 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (6)
น่าเสนอนำมาใช้ในโครงการ HPH ยุทธศาสตร์ด้านบุคลากร ร่วมกับการพัฒนา Competency แต่คงต้องมีผู้รับผิดชอบหลัก ซึ่งเราคงต้องช่วยกันกับงานการ จนท.ด้วย คิดว่าการประเมินที่เป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นรูปธรรม จะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาค่ะ
คิดไว้เหมือนกันค่ะจึงอยากลปรร.ว่าคิดเห็นกันอย่างไร
ดีมากค่ะ    แต่ต้องอาศัยการจัดการที่ดีและมีข้อตกลงก่อนเข้าทำงาน     มาช่วยกันทำก็น่าจะดีนะคะ
ณัชชา กลิ่นสุคนธชาติ

ไม่มีอะไรค่ะแค่ศึกษาหาความรู้ทั่วไป

มาทำไอน้อง

ควยไรไอหน้าหีสัต

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี