ความเห็น 41865

บุคลากรคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดขององค์กร

mom
IP: xxx.156.31.176
เขียนเมื่อ 
น่าเสนอนำมาใช้ในโครงการ HPH ยุทธศาสตร์ด้านบุคลากร ร่วมกับการพัฒนา Competency แต่คงต้องมีผู้รับผิดชอบหลัก ซึ่งเราคงต้องช่วยกันกับงานการ จนท.ด้วย คิดว่าการประเมินที่เป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นรูปธรรม จะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาค่ะ