เราจะเป็นนักแก้พัฒนาและแก้ปัญหา

 

หรือว่าเราจะเป็นนักสร้างคนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหา

เป็นคนไหนดีนะ?