KMบนรากฐานวัฒนธรรม

ได้อ่านบทสรุปความเห็นของดร.ยุวดี คณะแพทย์ศาสตร์ที่เล่าว่ากรอบความคิดของการจัดการความรู้จะใช้Six-step modelเป็นตัวนำโดยมองถึงองค์ประกอบหลักได้แก่

1 การจัดการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมของคน

2การสื่อสารอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเพื่อให้คนเข้าใจว่าองค์กรกำลังทำอะไร

3กระบวนการและเครื่องมือที่ควรเลือกให้เหมาะสม

4การฝึกอบรมและการเรียนรู้

5 การวัดผล

6.การยกย่องชมเชยให้รางวัล

ท่านใดสนใจหาอ่านในKMศิริราชค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันบำราศนราดูรความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ข้อ 1  ดูเหมือนง่าย

แต่ สำหรับผม ผมว่ายากที่สุด

ต้องใช้ มุข ลูกเล่น เครื่องมือ ยุทธศาสตร์  อุบาย ฯลฯ  มากมาย

 

ดีใจกับ ศิริราช  ด้วยครับ