ความวุ่นวายของพวกเราจบลง เพื่อความสุขของผู้ทำคุณประโยชน์อย่างสูงแก่สถาบัน อดีตประธานยาได้มาคุยเพื่อสรุปงานงานที่ผ่านมาเพื่อส่งลูกต่อให้คนใหม่ต่อไป