เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.49 ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานที่ศูนย์บริการวิชาการ และคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
     ในช่วงเช้าไปดูงานที่ศูนย์บริการวิชาการ ด้าน KM ของที่ศูนย์ฯ รู้สึกประทับใจ การให้การต้อนรับและความมีน้ำใจของรองผอ.ศูนย์ฯ และพี่ๆ ซึ่งถึงแม้งานยุ่งมากพี่ก็มาให้ความรู้ มาตอบคำถามทางคณะที่ไปดูงาน เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน
    ส่วนช่วงบ่ายไปดูงานที่คณะแพทยศาสตร์ ด้าน QA ซึ่งต้องขอขอบคุณคณะแพทย์ฯ เป็นอย่างมาก ที่การไปดูงานของเราค่อนข้างด่วนมาก คือติดต่อในวันที่ 15 มิ.ย. 49 ทางคณะแพทย์ฯ ก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดี เป็นการดูงานที่ประทับใจรองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์ กับทีมงานของท่านอาจารย์เป็นอย่างมาก เนื่องจากขอดูงานด่วนมากทำให้ทางอาจารย์ไม่ได้เตรียมข้อมูลไว้ให้ แต่ก็ได้ present สดๆ เป็นบรรยากาศที่แสดงให้เห็นถึงการทำงานของที่คณะแพทย์ฯ จริงๆ
    ดิฉันขอขอบคุณศูนย์บริการวิชาการ และคณะแพทยศาสตร์ เป็นอย่างยิ่งที่ให้การต้อนรับการไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานทั้งด้าน KM และQA สำหรับตัวดิฉันเองคิดว่าจะนำประสบการณ์จากที่ได้ไปดูงานมาพัฒนางานของตัวเองต่อไป