อ.แฟรงค์
นาย ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ

ว่าด้วยเรื่อง...อบรมครูวิทย์ คณิต หลังจากการสอบ ๘ เม.ย.


การพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั้น เป็นเรื่องที่พึงกระทำ เพราะ ไม่มีอะไรที่หยุดนิ่ง

หลังจากการประชุมวิทยากร สำหรับโครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ก็ได้ข้อสรุปและปัญหามากมาย

ข้อดี คือ การอบรมครูนี้ จัดแน่ๆ ในวันที่ ๓-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยมีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯเป็นแม่งาน ในนามของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ ร่วมจัดโดย ๒๕ สถาบันอุดมศึกษา ทั่วประเทศ ดังนั้น คุณครูคงไม่ต้องเดินทางไกล...มาก

ความวุ่นวายก็ย่อมมีบ้างครับ เพราะ แต่เดิมนั้น สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยได้จัดอบรมครูมาอย่างต่อเนื่องนับแต่ปี ๒๕๔๑ และชะงักไปเนื่องจากปัญหาเรื่องงบประมาณ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ และการกลับมาจัดใหม่ในครั้งนี้ ก็พบปัญหาอุปสรรคมากมาย โดยเฉพาะดูเหมือนจะไม่ได้รับความสนใจจากรัฐบาล นับแต่มีการดำริจะเริ่มโครงการตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๕๒ การร่างโครงการ(ซึ่งก็ร่างมาเหมือนๆเดิม) ก็ถูกตีกลับโดยสพฐ.หลายรอบ ครั้งเมื่อลงนามความร่วมมือ ได้ไม่ถึงวัน ก็มีการเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ก็ใช้เวลานานกว่าที่จะทำสัญญาโครงการได้อีก ทำให้โครงการนี้ดูเหมือนช้า (แต่จริงๆ แล้วช้ามาก) คุณครู ม.ปลายหลายท่านก็คงนึกว่า ไม่มีการสอบแล้ว แต่แล้ว การสอบวันที่ ๘ เมษายน ก็ มีขึ้น

การจับสอบวัดพื้นฐานของคุณครูนั้น ก็มีมุมมองที่แตกต่างกันออกไป หลายท่านก็คงกระอักกระอ่วนใจ นี่ทำไมต้องมาทดสอบชั้นยะ รู้มั๊ยชั้นเป็นใคร ระดับไหนแล้ว แต่หลายท่านก็คง เออ...สอบก็ดี จะได้รู้ว่าเราต้องเพิ่มเติมอะไร

แต่การเลือกวิชาสอบก็ วุ่นวายครับ เพราะสอบเนื้อหา ม.ปลาย บางท่านไม่ได้สอนครบทั้ง ม.๔-๖ อ่ะ แล้วจะทำไง บางท่านสอนดาราศาสตร์แต่ไม่ได้สอนธรณีวิทยา บางท่านจบชีววิทยาแต่สอนดาราศาสตร์ แล้วจะให้เลือกสอบอะไร ก็เรียกได้ว่า...โกลาหล ความวุ่นวายนี้ยังส่งผลให้ สพฐ. ไม่สามารถส่งจำนวนตัวเลขคุณครูทั้งประเทศที่สอนวิชาวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และโลกดาราศาสตร์และอวกาศ ให้กับสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ได้ ตัวเลขจึงเป็นเพียงการประมาณการ ดังนั้น เมื่อจัดสอบจริง จำนวนคุณครูจึงได้แตกต่างจากที่คะเนเอาไว้มาก เช่น ฟิสิกส์ คะเนไว้ ๒,๐๐๐ คน เข้าสอบจริงเกือบ ๔,๐๐๐ คน วิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ คะเนไว้ ๔,๐๐๐ เข้าสอบไม่ถึง ๖๐๐ คน และผลการตรวจให้คะแนนก็พบการทุจริตมากมาย เศร้าครับ ที่เห็นคุณครูไทย (บางส่วน) ทุจริตในการสอบ

คุณครูที่สอบได้คะแนนสูงรวมทุกสาขาวิชาแล้วจำนวนประมาณ ๒,๒๐๐ ท่านจะเข้ากลุ่ม master teacher แล้วเข้าอบรมหลักสูตรเข้มข้นมาก (ย้ำ...เข้ม..ม๊าาาาก) ในระหว่างวันที่ ๓-๑๒ พ.ค. โดยรายชื่อของคุณครูจะส่งถึงสพฐ ที่ท่านสังกัด ภายใน ๒๘ เม.ย. และท่าน...ไม่สามารถปฏิเสธได้ครับ หากมีเหตุฉุกเฉินหรือ เหตุจำเป็น ทางส่วนกลางจะเป็นผู้พิจารณาตัวแทน โดยท่านไม่สามารถเลือกตัวแทนเองได้ (เพราะขึ้นกับคะแนนสอบ) ค่าใช้จ่ายนั้น สพฐ.จะเป็นผู้สนับสนุนหลักครับ ทั้งค่าเข้าอบรม (๑๐,๐๐๐ บาท) และค่าเดินทางไปราชการครับ

การจัดการอบรมในครั้งนี้มหาวิทยาลัยของรัฐ ๒๕ แห่งให้ความร่วมมือเป็นอย่างมาก ได้เสนอความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพเข้ามาจนเกินความต้องการ แต่ความวุ่นวายก็เกิดขึ้นอีก เมื่อ ความพร้อมนั้นถูกบันทอนลงด้วยการเลื่อนเวลาของการอบรม ซึ่งแต่เดิมจัดไว้ช่วงปลายเดือน เมษายน และเมื่อเลื่อนมาเป็นต้นเดือน พ.ค. แบบนี้ ทำให้ชนกับกิจกรรมวิชาการอื่นๆ เช่น การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ และฟิสิกส์โอลิมปิก ทำให้หลายสถาบันต้องถอนตัวจากการเป็นเจ้าภาพในคราวนี้ (รวมถึง สาขาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ที่กระผมตั้งใจจะเปิดศูนย์ที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก็ต้องถอนตัวไปด้วย)

เวลาการอบรม ถ้านับจากวันนี้ไปแล้วก็ค่อนข้างกระชั้นนะครับ ขอให้คุณครูที่ได้เข้ารับการอบรมทุกท่าน สนุกสนานกับการอบรมครับ การสอบก่อนและหลังการอบรมนั้นจะเป็นเพียงการประเมินความสามารถของท่านเท่านั้นนะครับ อย่าไปคิดมาก (อ้าว...หมายความว่าไง) ออ.. คุณครูไม่สามารถสอบถามคะแนนจากการสอบในวันที่ ๘ เม.ย. จากวิทยากร หรือทีมงานได้นะครับ เพราะ "เป็นความลับ" ครับ

หมายเลขบันทึก: 353606เขียนเมื่อ 24 เมษายน 2010 06:59 น. ()แก้ไขเมื่อ 2 มิถุนายน 2012 01:27 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (3)

เห็นด้วยกับความคิดที่ว่าไม่มีอะไรที่หยุดนิ่ง แต่ขอแย้งการไม่ประกาศผลคะแนนสอบให้ทราบ มีเหตุผลอะไร ในเมื่อสอบแล้วก็ควรทราบว่าตนเองอยู่ในระดับใด ไม่ใช่สอบแบบไร้จุดหมาย ครูก็เหมือนนักเรียน ถ้าได้ทราบผลสอบเร็วก็จะสามารถพัฒนาตนเองได้เร็ว มีความพยายามที่จะพัฒนาตัวเองมากขึ้น ถ้าวิทยากร หรือทีมงานไม่สามรถแจ้งคะแนนสอบให้ทราบได้ ใครหละที่จะเป็นผู้ตอบคำถามนี้ หากอาจารย์มีแนวทางก็ช่วยด้วยคะ ขอบคุณล่วงหน้าคะ

เรื่องคะแนนนั้นส่วนตัวครูกับวิทยากรนั้นไม่เป็นไรครับ แต่ปัญหา คือ ผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้อำนวยการเขตพื้นที่ส่วนมากต้องการทราบ นัยหนึ่งก็ดีสำหรับการพัฒนาครูและโรงเรียน (แต่...ถ้ามันไปมีผลอย่างอื่น ล่ะ)

เรื่องคะแนน

ผมว่าคนทำข้อสอบก็คงทราบนะครับว่าง

ตัวเองรู้เรื่องอะไร

ไม่รู้เรื่องอะไร

อะไรตอบได้

อะไรตอบไม่ได้(เดา)

ไม่จำเป็นต้องทราบคะแนนจริงๆนะ(สำหรับผม)

เพราะหลังสอบผมก็ทราบว่าเรื่องอะไรที่ผมทำไม่ได้

ผมก็อยู่ในระหว่างหาความรู้เรื่องนั้นๆ (จริงๆก็ทบทวนนะครับ เพราะเรียนมาหมดแล้ว)

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี