บุญบั้งไฟน้อย บุญดอน หรือชื่อเรียกเป็นทางการว่า บุญเบิกบ้านเลี้ยงปู่ตา โดยนัยมีความหมายเช่นเดียวกัน ฤกษ์งามยามดีของการจัดงานจะต้องตรงกับวันพุธ ข้างขึ้นของเดือน 6 ทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2553 วันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 6 นอกจากนั้นยังเป็นวันสงกรานต์และวันครอบครัวด้วย สนใจประวัติบ้านผำที่นี่

 

 

          การจัดงานบุญเบิกบ้านเลี้ยงปู่ตาของชาวบ้านผำใหญ่ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 6 แนวคิดที่อยู่เบื้องหลังของการจัดงานคือ ก่อนถึงฤดูกาลทำนาเดือนหกจะมีการเลี้ยงปู่ตาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ลูกบ้านทุกคน รายละเอียดที่นี่ โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ คือ

 

          1.สร้างขวัญและกำลังใจแก่ชาวบ้านผำใหญ่ทุกคนก่อนลงนาและถึงหน้าปักดำ

          2.เพื่อสร้างความสามัคคีแก่ชาวบ้าน

          3.เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามนี้ไว้

 

          การจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน เช่น เทศบาลตำบลเมืองสรวง ชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคจัดตั้งโรงทานเพื่อให้ผู้มาร่วมงานรับประทานอาหารฟรีทุกคน เจ๊สุบิน รัตนจันทร์ บริจาคมหรสพให้พี่น้องได้สนุกสนาน เสี่ยโต้ง บริการเครื่องเสียงตลอดงาน ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

 

 

ขอดวัว ขอดควาย กับ ข้าวบ่ายไข่

 

 

 การจัดเตรียมสถานที่จัดงานที่ได้รับความร่วมมือด้วยดี

 

 

 

ดอกกระดาษ หรือ ดอกเฟื่องฟ้า และดอกคูณ

 

 

 

ขบวนแห่รอบหนองคู

 

 

 

การประกอบพิธีกรรม

 

 

 

พิธีเปิดโดยนายกเทศบาลเมืองสรวง

กล่าวรายงานโดยผู้ใหญ่สมยศ เสน่ห์วงศ์

 

 

พิธีกรคู่ อาจารย์สมชาติ ชุมพล และคุณพ่อหนูพร ธุระพันธ์

 รำถวย หรือ รำถวาย จากลูกหลานชาวบ้านผำ

 

 

บรรยากาศการแสดงหมอลำซิ่ง

กับอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส และรถฉีดน้ำจากเทศบาลเมืองสรวง

เพิ่มความชุ่มฉ่ำกันถ้วนหน้า

 

 

บริการอาหารฟรีตลอดงาน

 

  

ยามมื้อแลง ต้อนงัวเข้าคอก

 

 

 

สรุปรายรับ-รายจ่าย มีดังนี้

 

งบสนับสนุนจากเทศบาลเมืองสรวง            เป็นเงิน       20,000  บาท

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาค                               เป็นเงิน       18,448  บาท

ค่าสมัครลงทะเบียนบั้งไฟและแข่งเรือ        เป็นเงิน            460  บาท

                                 รวมรายรับทั้งสิ้น   เป็นเงิน       39,408  บาท

                                รวมรายจ่ายทั้งสิ้น  เป็นเงิน       32,969  บาท

                         ยอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น    เป็นเงิน        6,439  บาท

 

ที่มา : ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7

 

 

ปีหน่าจั่งพ้อกันใหม่เนาะ / สุเทพ ธุระพันธ์

20 เมษายน 2553