กุ้ง 1 ชนิดมีหลายชื่อ จักรพงษ์

หลายชื่อใน 1 ตัว
กุ้งก้ามกราม หรือ กุ้งนาง หรือ กุ้งหลวง เป็นกุ้งชนิดเดียวกัน กุ้งก้ามกรามมีกระจายอยู่ทั่วไปใน
เขตเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งประกอบด้วย เมียนม่า เวียดนาม เขมร อินโดนีเซีย และ ฟิลิปปินส์
ปกติกุ้งก้ามกรามสามารถพบได้ทั้งปี และ ส่วนมากจะอยู่ในแม่น้ำลำคลอง หนองบึง ทะเลสาบที่มีเขต
ติดต่อกับแม่น้ำ กุ้งก้ามกรามเป็นกุ้งที่นิยมรับประทานกันมากในภูมิภาคเอเชีย ทั้งไทย เมียนม่า ลาว
มาเลเซีย รวมทั้งจีน ฮ่องกง และ ไต้หวัน เป็นต้น ปัจจุบันมีบางประเทศในยุโรปหันมารับประทาน
กุ้งก้ามกรามกันบางแล้ว
ชีววิทยาของกุ้งก้ามกราม


ชื่อเรียกทั่วไปในท้องถิ่นต่างๆ กุ้งก้ามกราม , กุ้งนาง , กุ้งหลวง , กุ้งก้ามเกลี้ยง , กุ้งแห ,
กุ้งใหญ่
ชื่อสามัญ Giant Fershwater Prawn
ชื่อวิทยาศาสตรMacrobrachuim rosenbergii de man

อนุกรมวิธาน


Phylum Arthpoda
  Class Crustacea
    Order Decapoda
      Suborder Natantia
        Family Palaemonidae
          Genus Macrobrachium
            Species rosenbergii

ที่มา http://www.kungthai.com/shrimp3.html

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชมรมคนรักสัตว์ไร้กระดูกความเห็น (0)