จากการเรียนรู้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างสื่อการเรียนการสอน เช่น e - book , CAI, มัลติมีเดีย (การ์ตูนเคลื่อนไหว) และการสร้างบล็อก ทำให้ได้พัฒนาความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้มากยิ่งขึ้น อาจารย์รุจโรจน์ใจดี และตั้งใจสอนให้ความสนใจกับพวกเรามาก คอยแนะนำและช่วยเหลือในเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นอย่างดี