ความเห็น 41425

การเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

เขียนเมื่อ 

การแก้ไข e-book โดยการเพิ่มหน้าที่ตกหล่น หรือขาดหายไป ทำได้อย่างไรโดยไม่ต้องทำใหม่     

                                                     ขอบคุณนะคะ