การนำความรู้คอมพิวเตอร์ไปจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

  ติดต่อ

  การนำคอมพิวเตอร์พัฒนาการเรียนการสอน  
การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการนำเสนอ เนื้อหา กิจกรรม การเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาและฝึกทักษะจากคอมพิวเตอร์ได้  นักเรียนมีความสนุกสนานกับการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ ทำให้นักเรียนอยากจะเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ครูก็ได้พัฒนาความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สารสนเทศมากยิ่งขึ้นด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ;วันเพ็ญ(แม่สอด)

หมายเลขบันทึก: 35308, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:12:04+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)