GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การนำความรู้คอมพิวเตอร์ไปจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

การนำคอมพิวเตอร์พัฒนาการเรียนการสอน
การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการนำเสนอ เนื้อหา กิจกรรม การเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาและฝึกทักษะจากคอมพิวเตอร์ได้  นักเรียนมีความสนุกสนานกับการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ ทำให้นักเรียนอยากจะเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ครูก็ได้พัฒนาความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สารสนเทศมากยิ่งขึ้นด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 35308
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)