วันนี้วันที่21มิย49

เป็นแรกที่ผมเริ่มใช้blogของwww.gotoknow.orgนะครับ