แก่นธรรม (17)

   "ปัญญาที่แท้ คือความสามารถในการแยกแยะ ดี - ชั่ว"
 


                                    ท่านธรรมาจารย์เจิ้งเหยียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)